กิจกรรม Guildwar Battle 30 vs 30

จัดแข่งทุกวันพุธ เวลา 21.00 - 22.00 น. เริ่มกิจกรรมวันที่ 26 ตุลาคม 2565
ทุกกิลที่ลงแข่งขัน จะต้องออน Discord อาชีพ Sage Monk Wizard และ Live หน้าจอ Stream โดยให้เห็น Task Manager ชัดเจน / ลิ้ง Discord : คลิ๊กที่นี่
กิจกรรม Guildwar Battle 1-1 30 vs 30 สมทบกิจกรรมคู่ละ 3000 บาท ต่อ 1 Match
แบ่งเป็น ชนะ2,000บาท แพ้ 1,000บาท กรณีชนะบาย จะได้รับเงิน 1,500 บาท
Support ปั้มวอ White 30,000 ขวด , Blue 20,000 ขวด
การแข่งขันจะเป็นรูปแบบ Tournament เก็บคะแนน และ ทุกกิลที่เข้าร่วมจะต้องเจอกันจนครบตามที่ร่วมกิจกรรม
การจับฉลากบ้านจะจับทุกวันจันทร์ หลังจบวอ 22.10น. ที่เพจ : Facebook ….

ตารางการแข่งขัน

เงินรางวัล

อันดับที่ 1 : 50,000 บาท
อันดับที่ 2 : 40,000 บาท
อันดับที่ 3 : 30,000 บาท
อันดับที่ 4 : 20,000 บาท
อันดับที่ 5-6 : 15,000 บาท
อันดับที่ 7-8 : 10,000 บาท
อันดับที่ 9-10 : 5,000 บาท
รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 200,000 บาท

กฎ และ กติการ การเข้าร่วม Battle Guild 1-1

1. ทุก ๆ กิลที่เข้าร่วมต้องออน Discord อาชีพ Monk Sage Wizard จะต้องออนครบเต็มจำนวนในกิล
1.1. จะต้องออน Discord ให้พร้อมและโชว์ Task Manager ชัดเจน ก่อนบ้านวอเปิด และต้องออนเต็มชั่วโมง การออน Discord หากเกิดปัญหาในการออน ต้องติดต่อ Live Chat โดยด่วน
1.2. กรณีกิลชนะ แต่ไม่ออน Discord แต่ กิลแพ้ออน Discord ถูกต้องตามกฎ ผู้ชนะจะไม่ได้รับเงินรางวัล และ คะแนนจะเป็นของฝั่งตรงข้าม โดยทันที
1.3. กรณีไม่ออน Discord ทั้ง 2 ทีม เมื่อการแข่งขันสิ้นสุด "ธงบ้าน" ขึ้นเป็นกิลใด กิลนั้นจะได้คะแนน แต่ไม่ได้รับเงินรางวัลต่อ Match เนื่องจาก ผิดกฎการออน Discord (กรณีได้รับเงินไปแล้ว และ มีการแจ้งเข้ามาย้อนหลัง ทางทีมงานจะไปหักออกจากเงินรางวัลอื่น ๆ)
1.4. กิลใดประสงค์ต้องการออน Discord นอกเหนือจาก 3 อาชีพที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งทีมงานก่อน 19.00 วันที่มีการแข่งขัน และต้องได้รับความยินยอมทั้ง 2 กิล หากมีกิลใดไม่เห็นด้วย จะยึดการออน 3 อาชีพตามเดิม
1.5. สามารถ Live Facebook หรือ Youtube ได้ แต่จะยึดกฎเดียวกันคือ ต้องเห็น Task Manager ชัดเจน และต้องส่งให้ทีมงานในห้อง Lobby Discord
1.6. หัวกิลสามารถอัดหน้าจอได้ แต่จะยึดกฎเดียวกันคือ ต้องเห็น Task Manager ชัดเจน และต้องส่งทีมงาน หลังจบกิลวอทันที
2. ห้ามยืมผู้เล่นกิลอื่น เกิน 3 คน โดยยึดจาก IP ของผู้เล่นเป็นหลัก หากเกินกำหนดจากกฎที่ตั้งไว้ จะถูกปรับแพ้ใน Match นั้น
2.1. กรณีคนใหม่มาลงแข่งแทน หากเป็น"คนในกิลหลัก" สามารถลงได้ทันที หากเป็น"คนนอกที่พึ่งรับเข้ามา" กรุณาสอบถามประวัติจากทีมงานก่อน
3. ห้าม สวมสิทธิ์ เล่นแทนกิลอื่น ๆ กิลที่สวมสิทธิ์มา และ กิลที่ให้สวมสิทธิ์ จะถูกพักการแข่งขัน 1 Match (นับเป็นการแพ้บาย) และคะแนนจะถูกนำไปให้ฝ่ายตรงข้ามใน Match นั้นทันที
4. ห้าม ใช้โปรแกรม(Auto Potions , Nodelay , ตัวละครใหญ่ อื่น ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นโดยเด็ดขาด) หากพบเห็นหรือมีผู้ร้องเรียนขอตรวจสอบทางผู้เล่นจะต้องยืนยันความบริสุทธิ์(คลิปการเล่น 1 ชม.เต็มวอ) ด้วยตัวเอง หากถูกตัดสินว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นจริง และ ไม่มีข้อแก้ต่างใด ๆ มายืนยันความบริสุทธิ์(คลิปการเล่น 1 ชม. เต็มวอ) กิลนั้น ๆ จะถูกตัดสิทธิ์เงิน Support Meeting และ เงินสมทบ Season และตัวละครที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นจะโดนแบนID และ แบนIP ทันที
5. การแจ้งปัญหา หรือ มีข้อสงสัย ให้แจ้งทันทีหลังจบวอ ถึง 20.00น. ของวันถัดไป หากเกินเวลาดังกล่าว จะไม่มีการเช็คย้อนหลังใด ๆ ทั้งสิ้น กฎและกติกา ให้ยึดตามคำตัดสินใจของทีมงานเป็นอันสิ้นสุด

หมายเหตุ

1. กิลใด ออกวอช้ากว่า 21.10 จะถูกตัดสิทธิ์แพ้บายทันที
2. กิลใด แพ้บาย แต่ไม่แจ้งทีมงาน จะถูกตัดสิทธิ์เงินรางวัลในรอบถัดไป
3. กิลใด มาเล่นแต่ไม่มีความพร้อม หรือ เล่นไม่สมศักดิ์ศรี จะไม่ได้รับเงินสมทบทุกกรณี
4. กิลใด ที่เล่นไม่จบชั่วโมง ยอมแพ้ หรือ ออกจากการแข่งขัน กิลนั้น ๆ ในรอบต่อไปจะไม่ได้รับคะแนน และ เงินสมทบทุกกรณี
5. กิลใด ที่มีการแพ้บายเกิน 2 ครั้ง จะไม่ได้รับรางวัลสมทบ และ รางวัลอันดับ ขอให้ทุกกิลเคารพ กฎและกติกาการเล่น และ เล่นกันอย่างสมศักดิ์ศรี หากกิลใดไม่สบายใจในผลการตัดสิน มีข้อสงสัย หรือ มีปัญหาในการแข่งขัน สามารถติดต่อทีมงานได้ตามกฎข้อ 5

Item ต่อไปนี้จะไม่มีผลในสนามแข่งขัน

LV10 Blessing Scroll, LV10 Agil Scroll, Yggdrasil Seed, Yggdrasil Berry
Power Booster Potion, Magic Booster Potion, Speed Booster Potion, Cast Booster Potion, Health Booster Potion, Stamina Booster Potion
Accuracy Booster Potion, Dodge Booster Potion, Lucky Booster Potion, Smash Booster Potion