รายละเอียด Ability Accessory

เควสประดับประจำอาชีพต่างๆ

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่ม 04/09/2022 เวลา 19:00 เป็นต้นไป

เควส Ability Necklace Merchant[1]

พิกัด NPC : alberta_in 53 43
เงื่อนไขการทำเควส : Necklace[1](2623) x2 / 1,000,000Zeny / โอกาสสำเร็จ 30% / หากวิจัยไม่สำเร็จไอเทมจะสูญหาย ( จำกัด 100 ea )
คุณสมบัติ : DROP +3% , STR +1 , HP Recovery +100% , Cart Revolution แรงขึ้น 20% , โจมตีมอนสเตอร์ประเภทปีศาจ ปลา และสัตว์แรงขึ้น 20% สวมใส่ได้ข้างเดียวเท่านั้น ( BAN PVP,GVG)

เควส Ability Ring Swordsman[1]

พิกัด NPC : izlude_in 74 172
เงื่อนไขการทำเควส : Ring[1](2621) x2 / 1,000,000Zeny / โอกาสสำเร็จ 30% / หากวิจัยไม่สำเร็จไอเทมจะสูญหาย ( จำกัด 100 ea )
คุณสมบัติ : DROP +3% , STR +1 , Pierce แรงขึ้น 7% , เมื่อกำจััดมอนสเตอร์ได้รับ HP 50 ( BAN PVP,GVG)

Note :

ทีมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด