กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2565

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
2. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
3. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
4. อัพเดทกิจกรรม Upgrade Market
5. เพิ่มเควสไอเท็ม Ability Upgrade Blacksmith
6. เพิ่มเซ็ตไอเท็ม Blacksmith Card Set
7. เพิ่มมอนส์เตอร์ Armeyer Dinze ในแผนที่ Clock Tower of Twisted Time Dungeon (c_tower3_)
8. Refresh Option Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 275,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 13,750(5%) Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 49 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ
Costume FLAMINGGOATS (DROP/EXP +10% HP +300 ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 1%)
Garment Stone II (MAXSP +50)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ
Costume FLAMINGGOATS (DROP/EXP +10% HP +300 ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 1%)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 3 (Zeny) จะได้รับ
Garment Stone II (MAXSP +50)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume FLAMINGGOATS (DROP/EXP +10% HP +300 ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 1%)
Garment Stone II (MAXSP +50)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume FLAMINGGOATS (DROP/EXP +10% HP +300 ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 1%)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 3 (Cash Coin) จะได้รับ
Garment Stone II (MAXSP +50)
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V5) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Waepon Stone II (ATK HUMAN +5%) จำกัด 5 ชิ้น
Waepon Stone II (ATK BOSS +5%) จำกัด 5 ชิ้น
Armor Stone II (CAST -1%) จำกัด 5 ชิ้น
Shoes Stone II (MAXPSP +30) จำกัด 5 ชิ้น
Garment Stone II (MAXPHP +30) จำกัด 5 ชิ้น
Costume Stone Lower I (DROP +7%) จำกัด 5 ชิ้น
Flying Evil Wing [1]
Red Tailed Ribbon
Enriched Elunium
Enriched Oridecon
Doom Slayer [1] จำกัด 2 ชิ้น
ใบการันตีการอัพเกรด +8 (Weapon) จำกัด 3 ชิ้น
รางวัล Pool Reward 10% - 90% (ทั้ง Zeny และ Cash Coint)

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(300) x1 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Abrasive 5 Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Agi Box x1 ea
Int Box x1 ea
Dex Box x1 ea
Str Box x1 ea
Vit Box x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
Breaking Protect x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crytal x1 ea
Gym Pass x1 ea
Dead Branch x5 ea
Old Card Album x1 ea
Old Purple Box x2 ea
Change Sex Card x1 ea
Party Mixed Juice Tonic x3 ea
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Well-Chewed Pecil x1 ea
Neko Mini Kafra x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Blue Pajamas Hat [1] x1 ea
Alice Doll [1] x1 ea
Sorin Doll Hat [1] x1 ea
Glaris Doll Hat [1] x1 ea
Blush of Groom x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea

2. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V5) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V5) x3 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x3 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x3 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V5) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ATK BOSS +2%)

3. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Package Equiqment +7 +8 (เมื่อกดใช้จะได้รับใบการันตี Armor +7 และ +8)
ราคา 20,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Package Weapon +7 +8 (เมื่อกดใช้จะได้รับใบการันตี Weapon +7 และ +8)
ราคา 15,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Ticket Options Costume 100%
ราคา 4,000,000 Zeny
50 ชิ้น

4. อัพเดทกิจกรรม Upgrade Market

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมด

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Baron's Evil Eye
STR +1
INT +1
MAXSP +80
Cyclops Eye x1 ea
Red Glasses x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
30 %
Red Robo Eye
DEX +2
ASPD +1%
CAST -1%
ATK/MATK +3%
Robo Eye x1 ea
Filir's Pinions x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
30 %

5. เพิ่มเควสไอเท็ม Ability Upgrade Blacksmith

NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (alberta_in,70,51)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมดยกเว้น Ability Merchant

ร้านค้า Ability Upgrade Blacksmith

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ability Blacksmith
DROP +5%, STR +1
HP RECOVERY +100%
CART REVOLUTION +50%
โจมตีมอนส์เตอร์ประเภท ปีศาจ, ปลา, สัตว์ +30%
BAN PVP GVG
Ability Merchant x1 ea
Diamond x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crytal x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %

6. เพิ่มเซ็ตไอเท็ม Blacksmith Card Set

การ์ดเซ็ต Blacksmith Class ประกอบไปด้วย
Myst Case Card
Porceillo Card
Raggler Card
Mantis Card
Armeyer Dinze Card
เมื่อสวมใส่พร้อมกันจะได้คุณสมบัติต่อไปนี้
STR +7, VIT +3
LUK +10, ASPD +2
HP +1000
CART REVOLUTION +25%
เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสเล็กน้อยได้รับ Old Purple Box
หากใส่คู่กับ 'Ability Blacksmith'
CART REVOLUTION +10%
มีโอกาส 5% ได้รับ 3% ของความเสียหายที่ทำได้มาฟื้นฟู HP
มีผลเฉพาะ Blacksmith Class

7. เพิ่มมอนส์เตอร์ Armeyer Dinze ในแผนที่ Clock Tower of Twisted Time Dungeon

Monster Image Monster Name Monster Amount
Armeyer Dinze Mob-ID#1654 20 ตัว

NEW : Armeyer Dinze Card

คุณสมบัติ Armeyer Dinze Card
STR +3
ATK +1%

8. กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny