กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.45น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Escalation System (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refine Rate Special Time (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)
เพิ่ม NPC Upgrade Clip เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 270,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 45 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny ครบ 250 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Middle I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Middle I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Cash Coin ครบ 250 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Dex 2
Costume Stone Middle I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 400 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Jackpot Spin Box V5
เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V15) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Crown of Deceit [1]
Upper Stone II Cast -1%
Garment Stone II MAXSP +30
Armor Stone II Def human 1% (ใช้สำหรับไอเท็ม Full Plate [1] เท่านั้น)
Blacksmith Blessing
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(1000) x1 ea
Abrasive 5 Box x5 ea
Power Booster Potion Box x2 ea
Lucky Booster Potion Box x2 ea
Smash Booster Potion Box x2 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Refresh Box x1 ea
Old Card Album x1 ea
Gym Pass x1 ea
Refresh Ticker(Armor+5+6) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x1 ea
Heal% I Box x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
MDEF(Sage Only) II Box x1 ea
Armor Stone II MAXHP +300 x1 ea
Garment Stone II MAXHP +300 x1 ea
Shield Stone II HP 2% x1 ea
Footgear Stone II Mdef 3 x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Well-Chewed Pencil x1 ea
Costume Stone Upper II (MAXHP 2%) (Crusader Only) x1 ea
DEF HUMAN I Box x1 ea
Cast I Box x1 ea
MSP I Box x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea
Earring [1] x1 ea
Necklace [1] x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V15) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V15) x3 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF Neutral +1%) (Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Garment Stone II CAST -1%
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Weapon Stone II CAST -1%
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Armor Stone II MAXSP +25
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%)
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%) (Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%) (Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%) (Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%) (Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%) (Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x1 ea แลกรับ ASPD +1% (BAN GVG,PVP) Costume Stone Upper III (Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x1 ea แลกรับ Critical +5 (BAN GVG,PVP) Costume Stone Upper III (Rouge Only)
Jackpot Reward Ticket(V15) x1 ea แลกรับ ATK +2% (BAN GVG,PVP) Costume Stone Upper III (Assassin Only)

กิจกรรม Special Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,152,168)

ร้านค้า Special Market

รายการ ราคา
Jackpot Spin Box V1
เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats RED
สามารถเลือกออฟชั่นได้
ราคา 40,000,000 Zeny
Jackpot Spin Box V2
เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Rainbow Aura Twinkle
สามารถเลือกออฟชั่นได้
ราคา 40,000,000 Zeny
Jackpot Spin Box V3
เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats Yellow
สามารถเลือกออฟชั่นได้
ราคา 40,000,000 Zeny

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Package Equipment +7+8 x1 ea
ราคา 7,000,000 Zeny
50 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery Box x2 ea
ราคา 500,000 Zeny
250 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Ticket Option Costume 100% x1 ea
ราคา 2,500,000 Zeny
50 ชิ้น

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Blacksmith Blessing
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
1,500,000 Zeny
99%
30 ชิ้น
Enriched Ore Box
Oridecon x50 ea
Elunium x50 ea
1,000,000 Zeny
100%
50 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.45น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.45 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)

ร้านค้า Special Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Faster Muffler [1]
ลดระยะร่ายเวท 20%
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Speedy Muffler [1]
CRI +15
ASPD +5%
เมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาสเพิ่ม CRIT +50 5 วินาที
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Power Muffler [1]
ATK+10%
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว จะลดราคาออฟชั่นคอสตูมลงดังนี้
Costume Upper : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Middle : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Lower : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Garment : Elunium x15 ea, Oridecon x15 ea, 500,000 Zeny
Equipment & Weapon : ลดลงจากเดิม 50%

กิจกรรม Option Escalation System (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้นออฟชั่น
Lucky Diamond เพิ่มขึ้น 20%
Enriched Elunium เพิ่มขึ้น 15%
Enriched Oridecon เพิ่มขึ้น 15%

กิจกรรม Refine Rate Special Time (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

เพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพเกรดอุปกรณ์ 10% ตั้งแต่ (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

สามารถแลกอัพเกรดไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (morocc,167,139)
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
UPG Swordman Figure Type-B [1]
DROP +5%, STR +1
ATK +15, ASPD +3%
เพิ่มความแรงของสกิล HOLY CLOSS +40%
ลดการใช้ SP ของสกิล HOLY CLOSS 30%
(BAN PVP, GVG)
Swordman Figure [1] x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด ยกเว้น
Swordman Figure [1]
20 %
UPG Swordman Figure Type-C [1]
DROP +5%, STR +1
ATK +15, ASPD +5%
เพิ่มความแรงของสกิล PIECE +10%
(BAN PVP, GVG)
Swordman Figure [1] x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด ยกเว้น
Swordman Figure [1]
20 %
UPG Thief Figure Type-A [1]
DROP +5%, AGI +2
ATK +15, ASPD +5%
CRI +10, CRI DMG +10%
ได้รับสกิล DOUBLE ATTACK LV1
เมื่อโจมตีมีโอกาสร่ายสกิล LEX AETERNA LV1 (Assassin Only)
(BAN PVP, GVG)
Thief Figure [1] x1 ea
Gold Ore x2 ea
Violet Crystal x3 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด ยกเว้น
Thief Figure [1]
20 %
UPG Thief Figure Type-B [1]
DROP +5%, AGI +2
ATK +15, ASPD +5%
CRI +15, CRI DMG +10%
สกิล SNATCHER +10%
ได้รับสกิล PRESERVE LV1 (Rogue Only)
(BAN PVP, GVG)
Thief Figure [1] x1 ea
Gold Ore x2 ea
Violet Crystal x3 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด ยกเว้น
Thief Figure [1]
20 %
UPG Merchant Figure [1]
DROP +5%, STR +1
ATK +15, ASPD +3%
เพิ่มความแรงของสกิล CART REVOLUTION +30%
(BAN PVP, GVG)
Merchant Figure [1] x1 ea
Gold Ore x3 ea
Enriched Elunium x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด ยกเว้น
Merchant Figure [1]
20 %
Tengu Scroll
INT +2, MDEF +5
MATK +4%, ลดระยะร่ายเวท -1%
Survivor's Orb x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Gold Ore x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
40 %

เพิ่มไอเท็มใน Equipment Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

สามารถแลกอัพเกรดไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (morocc,65,44)
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้

ร้านค้า Equipment Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
SRT Upgrade Clip [1]
STR +3, ATK +3%
HP +3%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Ring [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %
AGI Upgrade Clip [1]
AGI +3, ASPD +1
HP +3%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Brooch [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %
VIT Upgrade Clip [1]
VIT +3
HP +5%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Necklace [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %
INT Upgrade Clip [1]
INT +3, MATK +1%
HP +3%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Earring [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %
Dex Upgrade Clip [1]
DEX +2, CAST -1%
HP +3%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Glove [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %
Luk Upgrade Clip [1]
LUK +3, MDEF +5
HP +3%, SP +30
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
UPG Clip [] x1 ea
Rosary [] x5 ea
Cash Coin x200 ea
2,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
90 %