กิจกรรม Flash Sale ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Bubble Gum
ราคา 15,000 Zeny
จำกัด 500 ชิ้น
Costume Stone Box(V1)
ราคา 350,000 Zeny
จำกัด 300 ชิ้น
Costume Egg(V2)
ราคา 400,000 Zeny
จำกัด 300 ชิ้น
Refresh Ticker(Weapon3-4)
ราคา 1,000,000 Zeny
จำกัด 100 ชิ้น
Bombring Capsule
ราคา 5,000,000 Zeny
จำกัด 20 ชิ้น

กิจกรรม Craft Item ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565

กิจกรรมเริ่มเวลา 20.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(100%)
Bubble Gum x2 ea
เงินจำนวน 30,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 80%
จำกัด 500 ชิ้น
Battle Manual(100%)
Battle Manual x1 ea
JOB Battle Manual x1 ea
เงินจำนวน 30,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 80%
จำกัด 500 ชิ้น
Bubble Gum Card(50%)
Bubble Gum x2 ea
Battle Manual x1 ea
เงินจำนวน 40,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 80%
จำกัด 300 ชิ้น
Enriched Elunium
Elunium x30 ea
เงินจำนวน 700,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 90%
จำกัด 100 ชิ้น
Enriched Oridecon
Oridecon x30 ea
เงินจำนวน 700,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 90%
จำกัด 100 ชิ้น