กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2565

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
2. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
3. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
4. กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
5. กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
6. กิจกรรม Costume Options Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
7. เพิ่มระบบ Option Escalation System
8. เพิ่มไอเท็ม Ability Knight
9. อัพเดท Upgrade Market

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 275,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 13,750(5%) Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 49 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ
Costume Flaming Goats BLK (DROP/EXP +10% CAST -1% WEIGHT +300)
Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +3% MAXHP +300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ
Costume Flaming Goats BLK (DROP/EXP +10% CAST -1% WEIGHT +300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 3 (Zeny) จะได้รับ
Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +3% MAXHP +300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume Flaming Goats BLK (DROP/EXP +10% CAST -1% WEIGHT +300)
Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +3% MAXHP +300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume Flaming Goats BLK (DROP/EXP +10% CAST -1% WEIGHT +300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 3 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +3% MAXHP +300)
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V7) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Armor Stone II MAXHP +300 จำกัด 5 ชิ้น
Armor Stone II MAXSP +25 จำกัด 5 ชิ้น
Armor Stone II CAST -1% จำกัด 10 ชิ้น
Weapon Stone II CAST -1% จำกัด 10 ชิ้น
Weapon Stone II ATK BOSS +5% จำกัด 5 ชิ้น
Zaha Doll Hat จำกัด 2 ชิ้น
Flying Evil Wing [1]
Pool Reward ทั้งรูปแบบ CC และ Zeny แบบสุ่มจำนวน 10%-90% ของทั้งหมด

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Abrasive 5 Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Power Bootster Box x2 ea
Speed Booster Box x2 ea
Cast Booster Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Food Status Box x1 ea
Big Defense x2 ea
Big magic Defens x2 ea
Dead Branch x5 ea
Old Card Album x1 ea
Old Purple Box x2 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Rope [4] x1 ea
Violin [4] x1 ea
Waghnak [4] x1 ea
Archer Figure x1 ea
Thief Figure x1 ea
Chicken Hat x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Blue Pajamas Hat x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Sigrun's Wings x1 ea
Feather Of Seraphim x1 ea
รางวัล Pool Reward 50%

2. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V7) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V7) x3 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V7) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V7) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%) จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V7) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V7) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DROP +5%)

3. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Bubble Gum Card(100%)
ราคา 120,000 Zeny
300 ชิ้น
Bubble Gum(150%)
ราคา 180,000 Zeny
300 ชิ้น

4. กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Speedy Muffler [1]
Critical +15%
ASPD +5%
(BAN PVP GVG)
Muffler [] x10 ea
Gold Ore x1 ea
Oridecon x100 ea
1,000,000 Zeny
40 %
10 ชิ้น
Power Muffler [1]
ATK +10%
(BAN PVP GVG)
Manteau [] x1 ea
Muffler [] x10 ea
Elunium x50 ea
1,000,000 Zeny
40 %
10 ชิ้น
Gachapon Ticket
Cash Coin x20 ea
100 %
1000
Farm Bonus(3 Days)
Cash Coin x234 ea
100 %
300
Farm Bonus(7 Days)
Cash Coin x399 ea
100 %
150

5. กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny

6. กิจกรรม Costume Options Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม 19.00 - 23.59 จะลดค่าออฟชั่นคอสตูมลง
คอสตูมประเภท UPPER, MIDDLE, LOWER ใช้ Elunium x5 ea Oridecon x5 ea และ 250,000 Zeny
คอสตูมประเภท GARMENT ใช้ Elunium x15 ea Oridecon x15 ea และ 500,000 Zeny
คอสตูมประเภท EQUIP TIER 2 ใช้ Elunium x10 ea และ 500,000 Zeny

7. เพิ่มระบบ Option Escalation System

สามารถนำหินออฟชั่นเดิม มาอัพเกรดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ได้ที่ NPC Option Escalation (morocc,139,154)
รายการอัพเกรดไอเท็มมีดังต่อไปนี้
โอกาสสำเร็จ 20%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Upper ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Upper ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Upper MATK +1% MATK 2%
Costume Upper SP +30 SP +50
Costume Upper โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Upper โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Upper Heal +3% Heal +4%
Costume Upper ASPD +2% ASPD +4%
Costume Upper HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Middle ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Middle ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Middle MATK +1% MATK 2%
Costume Middle SP +30 SP +50
Costume Middle โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Middle โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Middle Heal +3% Heal +4%
Costume Middle ASPD +2% ASPD +4%
Costume Middle HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Lower ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Lower ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Lower MATK +1% MATK 2%
Costume Lower SP +30 SP +50
Costume Lower โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Lower โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Lower Heal +3% Heal +4%
Costume Lower ASPD +2% ASPD +4%
Costume Lower HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Garment ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Garment ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Garment MATK +1% MATK 2%
Costume Garment SP +30 SP +50
Costume Garment โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Garment โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Garment Heal +3% Heal +4%
Costume Garment ASPD +2% ASPD +4%
Costume Garment HP +2% HP +3%

8. เพิ่มไอเท็ม Ability Upgrade Knight

NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (prt_in,74,106)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมดยกเว้น Ability Swordman

ร้านค้า Ability Upgrade Knight

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ability Knight
DROP +5%, STR +1
PIERCE +15%
มีโอกาส 5% ได้รับ 7 % ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP และ
มีโอกาส 3% ได้รับ 2% ของค่าความเสียหายมาฟื้น SP
BAN PVP GVG
Ability Swordman x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %

9. อัพเดท Upgrade Market

เพิ่มไอเท็มใน NPC Upgrade Market

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Rainbow Sigrun's Wings
ASPD +1 , ATK +5%
[ Swordman, Merchant, Thief Class ]
ASPD +1
[ Mage, Acolyte Class ]
MATK +5, Heal แรงขึ้น 2%
[ Archer Class ]
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +2%
[ Novice Class ]
MHP +120, MSP +60
Sigrun's Wings x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
30 %
Smoking Pipe
ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์ +3%
ลดพลังโจมตีจาก property Normal 2%
HP +300, Vit +1
Gentleman's Pipe x1 ea
Spiked Scarf x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %
Love Chicken Hat [1]
ASPD +8%
ATK +3%
HIT +15
เมื่อโจมตีมีโอกาสใช้สกิล Crazy Upper Lv.1
Chicken Hat [1] x1 ea
Gold Ore x2 ea
Enriched Oridecon x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %
Archer Figure Type A [1]
หากไม่สำเร็จ Item ที่ใช้ทำเควสจะสูญหายทั้งหมดยกเว้น
Archer Figre [1]
DROP/EXP +3%
ATK +10
DEX +1
ASPD +3%
Beat Blitz แรงขึ้น 25%
BAN PVP GVG
Archer Figre [1] x1 ea
Glove [1] x2 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x2 ea
1,000,000 Zeny
15 %
Archer Figure Type B [1]
หากไม่สำเร็จ Item ที่ใช้ทำเควสจะสูญหายทั้งหมดยกเว้น
Archer Figre [1]
DROP/EXP +3%
ATK +10
DEX +1
ASPD +3%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น 3%
Double Strafe แรงขึ้น 10%
BAN PVP GVG
Archer Figre [1] x1 ea
Bow Thimble x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x2 ea
1,000,000 Zeny
15 %