กิจกรรม Jackpot Spin ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 279,000 Zeny ในการสุ่ม 1 ครั้ง และแบ่ง 27,000 Zeny เข้า Jackpot Pool
รูปแบบที่ 2 : ใช้เงินจำนวน 69 Cash Coin ในการสุ่ม 1 ครั้ง และแบ่ง 10 Cash Coiny เข้า Jackpot Pool
เมื่อสุ่มครบ 30 ครั้ง จะมีโอกาสได้รับของรางวัลพิเศษ ต่อไปนี้
ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin
Gentleman's Pipe x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V1) x1 ea
รางวัล Pool 10% (แยกระหว่าง Zeny และ Cash Coin)
รางวัล Pool 20% (แยกระหว่าง Zeny และ Cash Coin)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ Costume Thanatos Sword
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ Costume Gold Valkyrie Helm
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ เงินสด 3,000 บาท
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Cash Coin) จะได้รับ เงินสด 1,500 บาท
ของรางวัล Jackpot Spin
Union of Tribe x20 ea
Siege White Potion Box(100) x3 ea
WoE Blue Potion Box(300) x2 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Abrasive Box(5) x1 ea
Remove Color Name x1 ea
Change Name Card x1 ea
Gym Membership x1 ea
Cast Booster Potion Box x1 ea
Stamina Booster Potion Box x1 ea
Speed Booster Potion Box x1 ea
Speed Booster Potion Box x1 ea
Power Booster Potion Box x1 ea
Refresh Option Box x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Gold Ore x1 ea
Eye Of Darkness x1 ea
Red Glasses x1 ea
Large Hisbiscus x1 ea
Robo Eye x1 ea
Pecopeco Hairband x1 ea
Blue Pajamas Hat x1 ea
เงินรางวัล Jackpot Pool (Zeny, Cash Coin) 1%
เงินรางวัล Jackpot Pool (Zeny, Cash Coin) 3%
Jackpot Reward Ticket(V1) ใช้แลกไอเท็มต่อไปนี้
สามารแลกได้ตั้งแต่เวลา 19.30 - 23.59 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2565 เท่านั้น
รายการ ไอเท็มนการแลก จำนวน
Costume Stone Upper I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V1) x2 ea
จำกัด 5 ชิ้น
Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V1) x2 ea
-
Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V1) x1 ea
-
Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V1) x1 ea
-
Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V1) x3 ea
จำกัด 10 ชิ้น

กิจกรรม Gachapon X2 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,205,54)
ใช้เงินจะนวน 99,949 Zeny ในการเล่น 1 ครั้ง
เมื่อเล่น Gachapon ในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับไอเท็มสองเท่าจากเดิม
ของรางวัล Gachapon
Siege White Potion Box I x1 ea
Token of Siegfried x1 ea
Union of Tribe x10 ea
Bubblue Gum x1 ea
Battle Manual x1 ea
Megaphone x1 ea
Siege Blue Potion Box I x1 ea
Power Booster Potion Box x1 ea
ASPD Boster Potion Box x1 ea
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
Gym Menbership x1 ea
Universal Catalog Gold x1 ea
Waghank [4] x1 ea
Mixed Juice Tonic x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Gold Ore x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x1 ea
Percent Ticker x1 ea
Bubble Gum Card(50%) x1 ea
Captain's Hat x1 ea
Pirate Dagger x1 ea

กิจกรรม Pyramid Jackpot ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,216,54)
เพิ่มโอกาสได้รับ Costume Fire Muffler 20% จากเดิม 10%
ระดับที่ 1 ใช้ 200,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 2 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 3 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 4 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 5 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 6 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ระดับที่ 7 ใช้ 50,000 Zeny ในการเล่น
ของรางวัล Jackpot Pyramid
ระดับที่ 1
Kafra Card x1 ea
Life Insurance x1 ea
Megaphone x1 ea
Dungeon Teleport x1 ea
Dead Branch x1 ea
Elunium x1 ea
Oridecon x1 ea
ระดับที่ 2
Bubble Gum x1 ea
Battle Manual x1 ea
Name Color(Remove) x1 ea
Old Purple Box x1 ea
Abrasive 5 Box x1 ea
Token of Siegfried x1 ea
ระดับที่ 3
Boots [1] x1 ea
Muffler [1] x1 ea
Buckler [1] x1 ea
Guard [1] x1 ea
Change Name Card x1 ea
ระดับที่ 4
Manteau [1] x1 ea
Mirror Shield [1] x1 ea
Scuba Mask x1 ea
Old Card Album x1 ea
ระดับที่ 5
Full Plate [1] x1 ea
Saber [3] x1 ea
Halter Lead Box x1 ea
ระดับที่ 6
Snake Head [1] x1 ea
Gangster Scarf x1 ea
ระดับที่ 7
Costume Fire Muffler x1 ea

กิจกรรม Flash Sale ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.30น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Classic Costume Scroll(V1) (ขายเพียงรอบเดียวเท่านั้น)
ราคา 600,000 Zeny
จำกัด 2000 ชิ้น
Enriched Ore Box
ราคา 3,000,000 Zeny
จำกัด 100 ชิ้น
Refresh Ticker(Armor+7+8)
ราคา 900,000 Zeny
จำกัด 100 ชิ้น

กิจกรรม Craft Item ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 20.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 20.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Costume Stone Box(V1)
Costume Stone(ทุกรูปแบบชนิดเดียวกัน) x2 ea
เงินจำนวน 100,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 100%
จำกัด 500 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery x2 ea
Violet Crystal x1 ea
เงินจำนวน 400,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 100%
จำกัด 200 ชิ้น
Refresh Ticker(Weapon3-4)
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
เงินจำนวน 300,000 Zeny
โอกาสสำเร็จ 80%
จำกัด 100 ชิ้น

กิจกรรม Discount Options Costume ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC Option Costume พิกัด (morocc,167,152)
ลดค่าใช้จ่ายในการทำ Option Costume ลง 50%
Oridecon x5 ea
Elunium x5 ea
เงินจำนวน 250,000 Zeny
เพิ่มโอกาสสำเร็จสูงสุด 20% รวม 70% เมื่อใช้แร่ต่อไปนี้
Violet Crystal +5%
Gold Ore +15%

กิจกรรม Ability Accessory Craft ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
เพิ่มโอกาสสำเร็จเมื่อคราฟต์เครื่องประดับ Ability Swordman และ Ability Merchant สูงสุด 45%
ใช้ Enriched Elunium เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จ +15% รวม 45%
สามารถคราฟต์ Ability Swordman ได้ที่ (izlude_in,74,172)
สามารถคราฟต์ Ability Merchant ได้ที่ (alberta_in,53,43)