กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
อัพเดท NPC Upgrade Market (19.00น. เป็นต้นไป)
อัพเดท NPC Option Escalation System (19.00น. เป็นต้นไป)
อัพเดท NPC Socket Equipment (19.00น. เป็นต้นไป)
อัพเดท NPC Exchange Mineral (19.00น. เป็นต้นไป)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 350,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 40 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Middle I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Middle I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Cash Coin ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Dex 2
Costume Stone Middle I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 200 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Special Box
เมื่อกดใช้สามารถเลือกรับไอเท็ม Jackpot Spin Box V1 - V5
เมื่อเปิดกล่องจะสามารถกดรับคอสตูมประจำสัปดาห์
Jackpot Spin Box V1 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats RED
Jackpot Spin Box V2 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Rainbows Aura Twinkle
Jackpot Spin Box V3 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats YELLOW
Jackpot Spin Box V4 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Unleashed YELLOW
Jackpot Spin Box V5 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Old Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V17) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Weapon Stone II ATK HUMAN +5%
Weapon Stone II ATK BOSS +5%
Footgear Stone II MAXSP +50
Weapon Stone II CAST -1%
Blacksmith Blessing
Ticket Equiqment 100% +8
Miracale Stone
Percent Mvp Card
Elven Ears [1]
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(300) x3 ea
Authoritative Badge x50 ea
Lucky Booster Potion Box x2 ea
Aloevera x20 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Shadowdecon x3 ea
Old Card Album x1 ea
MDEF(Priest Only) II Box x1 ea
MDEF(Sage Only) II Box x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Gold Ore x1 ea
Ring[1] x1 ea
Accessory Stone Box I x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
Ticket Weapon Lv3/4 100% +7 x1 ea
Ticket Equiqment 100% +7 x1 ea
Baron's Evil Eye x1 ea
Flying Evil Wing x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V17) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Accessory Stone I (Critical DAMAGE +5%) (จำกัด 6 ชิ้น)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (MAXSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%)
Jackpot Reward Ticket(V17) x3 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF Neutral +1%) (Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%) (Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%) (Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%) (Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (CAST -1%) (Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%) (Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF Neutral +1%) (Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (MATK +1%) (Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +2%) (Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%) (Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III ASPD +1% (BAN GVG,PVP) (Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III ASPD +1% (BAN GVG,PVP) (Assassin Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III Critical +5 (BAN GVG,PVP) (Rouge Only)
Jackpot Reward Ticket(V17) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III GAIN HP +30 (BAN GVG,PVP) (Knight Only)

กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว จะลดราคาออฟชั่นคอสตูมลงดังนี้
Costume Upper : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Middle : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Lower : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Garment : Elunium x15 ea, Oridecon x15 ea, 500,000 Zeny
Equipment & Weapon : ลดลงจากเดิม 50%

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 800,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 800,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 1,000,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 1,500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 1,500,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

อัพเดท NPC Upgrade Market (19.00น. เป็นต้นไป)

สามารถแลกอัพเกรดไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (morocc,167,139)
นำไอเท็มต่อไปนี้ออกจาก NPC
Baron's Evil Eye
Surivor's Orb
Golden Fish
เพิ่มไอเท็มใหม่ใน NPC
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ancient Horns [1]
STR +2, โจมตีมนุษย์ +12%
อัพเกรดระดับ 5 จะได้รับ
ATK +5
อัพเกรดระดับ 8 จะได้รับ
โจมตีมนุษย์ +1%
อัพเกรดระดับ 9 จะได้รับ
ATK +15, โจมตีมนุษย์ +2%
Alice Doll [1] x1 ea
Majestic Goat x1 ea
Zelunium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม Majestic Goat สูญหาย
40 %
Garuda Hat [1]
SP +150, โจมตีมนุษย์ +3%
อัพเกรดระดับ 5 จะได้รับ
ATK +5
อัพเกรดระดับ 8 จะได้รับ
SP +10
อัพเกรดระดับ 9 จะได้รับ
ATK +10, SP +20
Flying Evil Wing [1] x1 ea
Crown x1 ea
Zelunium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม Crown สูญหาย
40 %
Blue Pencil In Mouth
DEX +3, ลดระยะร่ายเวท 1%
MDEF +5
ป้องกันธาตุ ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ, ศักดิ์สิทธิ์ +5%
Pencil Red In Mouth x1 ea
Zelunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Enriched Eluniu x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
40 %

อัพเดท NPC Option Escalation System (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มออฟชั่นที่สามารถอัพเกรดได้ต่อไปนี้
Old Option New Option
Armor Stone II MAXSP +25 Armor Stone II MAXSP +45
Armor Stone II MATK +1% Armor Stone II MATK +2%
Shield Stone II MAX HP +2% Shield Stone II MAX HP +4%
Footgear Stone II HP +350 Footgear Stone II HP +700
Weapon Stone II ATK HUMAN +5% Weapon Stone II ATK HUMAN +7%
C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%) C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property +2%)
C Shadow Weapon I (MAXSP +30) C Shadow Weapon I (MAXSP +50)

อัพเดท NPC Socket Equipment (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มที่สามารถเจาะรูได้ต่อไปนี้

ร้านค้า Socket Equipment

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ahlspiess [1]
Ahlspiess x1 ea
Oridecon x30 ea
300,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
20 %

อัพเดท NPC Exchange Mineral (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มใน NPC Exchange Mineral ต่อไปนี้

ร้านค้า Exchange Mineral

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Zelunium
Shadowdecon x2 ea
Gold Ore x1 ea
500,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
50 %