กิจกรรม Jackpot Spin ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 220,000 Zeny ในการสุ่ม 1 ครั้ง และแบ่ง 40,000 Zeny เข้า Jackpot Pool
รูปแบบที่ 2 : ใช้เงินจำนวน 69 Cash Coin ในการสุ่ม 1 ครั้ง และแบ่ง 10 Cash Coiny เข้า Jackpot Pool
เมื่อสุ่มครบ 30 ครั้ง จะมีโอกาสได้รับของรางวัลพิเศษ ต่อไปนี้
ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin
Chicken Hat [1] x1 ea
Sigrun's Wings x1 ea
Rainbow Scarf x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crytal x1 ea
Costume Love Cheek x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(CAST -1%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(MSP +30) x1 ea
Costume Stone Upper(HEAL +3%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(ATK BOSS +2%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(DEF HUMAN +1%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(ASPD +2%) x1 ea
Costume Stone Upper(DROP +7%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
Costume Stone Upper(MATK +1%) x1 ea จำนวนจำกัด 10 ชิ้น
รางวัล Pool 20% (แยกระหว่าง Zeny และ Cash Coin)
รางวัล Pool 30% (แยกระหว่าง Zeny และ Cash Coin)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ Costume Wing Of Angel Move Black
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ Costume Rsaiyan
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ Costume Wing Of Angel Move Black
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Cash Coin) จะได้รับ Costume Rsaiyan
ของรางวัล Jackpot Spin
Union of Tribe x20 ea
Siege White Potion Box(100) x3 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Abrasive Box(5) x1 ea
Remove Color Name x1 ea
Change Name Card x1 ea
Gym Membership x1 ea
Cast Booster Potion Box x1 ea
Stamina Booster Potion Box x1 ea
Speed Booster Potion Box x1 ea
Power Booster Potion Box x1 ea
Refresh Option Box x1 ea
Eye Of Darkness x1 ea
Red Glasses x1 ea
Large Hisbiscus x1 ea
Robo Eye x1 ea
Gold Ore x1 ea
Pecopeco Hairband x1 ea
Blue Pajamas Hat x1 ea
Captain's Hat [1] x1 ea
Pirate Dagger x1 ea
เงินรางวัล Jackpot Pool (Zeny, Cash Coin) 1%
เงินรางวัล Jackpot Pool (Zeny, Cash Coin) 3%