กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft (เวลา 21.15น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็ม Ability Hunter (จำกัด 20 ชิ้น)
อัพเดท NPC เจาะรูไอเท็ม

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 250,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 12,500(5%) Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 40 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 4(5%) ea เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ
Costume Flaming Goats WHT (DROP/EXP +10% MATK +2% WEIGHT +300)
Garment Stone II Matk 3%
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ
Garment Stone II Matk 3%
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume Flaming Goats WHT (DROP/EXP +10% MATK +2% WEIGHT +300)
Garment Stone II Matk 3%
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V9) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Flying Evil Wing
Shield Stone II MAX HP +2% จำกัด 10 ชิ้น
Weapon Stone II CAST -1% จำกัด 10 ชิ้น
Footgear Stone II MAXSP +50 จำกัด 10 ชิ้น
Ticket Equiqment 100% +8
Doom Slayer[1] จำกัด 2 ชิ้น
Tower Keeper Card จำกัด 2 ชิ้น
Rideword Hat

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Food Status Box x1 ea
Cast Booster Box x2 ea
Magic Booster Box x2 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Old Card Album x1 ea
Weapon Option Box x1 ea
Gympass x1 ea
Evil Bone Wand x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Pink Pajamas Hat x1 ea
Cyclop's Eye x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Chicken Hat x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

Jackpot Reward Ticket(V9) x4 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%) จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V9) x3 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V9) x3 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (MATK +1%) จำกัด 8 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V9) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MATK +1%)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Package Weapon +7+8
ราคา 12,000,000 Zeny
10 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery Box x2 ea
ราคา 700,000 Zeny
250 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Blacksmith Blessing
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
3,000,000 Zeny
99%
30 ชิ้น
Enriched Ore Box
Oridecon x100 ea
Elunium x100 ea
1,000,000 Zeny
99%
50 ชิ้น
Bubble Gum 150%
Bubble Gum(100%) x1 ea
50,000 Zeny
90%
300 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft (เวลา 21.15น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 21.15 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)

ร้านค้า Special Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Faster Muffler [1]
ลดระยะร่ายเวท 20%
(BAN PVP GVG)
Muffler [] x5 ea
Elunium x50 ea
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea
40 %
10 ชิ้น
Speedy Muffler [1]
CRI +15
ASPD +5%
เมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาสเพิ่ม CRIT +50 5 วินาที
(BAN PVP GVG)
Muffler [] x5 ea
Elunium x50 ea
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea
40 %
10 ชิ้น
Power Muffler [1]
ATK+10%
(BAN PVP GVG)
Manteau [] x1 ea
Muffler [] x2 ea
Elunium x50 ea
Jackpot Reward Ticket(V9) x1 ea
40 %
10 ชิ้น
Ability Sword [1]
Ring [1] x2 ea
Violet Crystal x1 ea
Diamond x1 ea
1,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Ability Archer [1]
Glove [1] x2 ea
Diamond x2 ea
1,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Ability Thief [1]
Brooch [1] x2 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
1,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Ability Merchant [1]
Necklace [1] x2 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Save Cost เวลา (19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Gold Ore x2 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Gold Ore x2 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Gold Ore x1 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Gold Ore x1 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Gold Ore x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Gold Ore x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 4 : ฟรี

เพิ่มไอเท็ม Ability Hunter (จำกัด 20 ชิ้น)

สามารถสร้างไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (payon_in02,64,71)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมดยกเว้น Ability Archer

ร้านค้า Ability Upgrade Hunter

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ability Hunter
DROP +5%, DEX +1
LUK +30, ASPD +5%
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +5%
พิ่มความเสียหายสกิล Blitz Beat
และเพิ่มโอกาสร่ายสกิล Blitz Beat
ใส่เป้าหมาย (Auto) โอกาสออกขึ้นอยู่กับค่า Luk
BAN PVP GVG
Ability Archer x1 ea
Diamond x2 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
1,000,000 Zeny
30 %

อัพเดท NPC เจาะรูไอเท็ม

เพิ่มไอเท็มใหม่ใน NPC Socket Shop (เจาะรู)
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้
ไอเท็ม วัตถุดิบมี่ใช้ โอกาสสำเร็จ
Stunner [2]
Stunner x1 ea
Oridecon x30 ea
Elunium x10 ea
300,000 Zrny
15 %
Red Tailed Ribbon [1]
Red Tailed Ribbon [0] x1 ea
Elunium x30 ea
500,000 Zrny
20 %