1. กิจกรรม Jackpot Spin ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ใช้เงินจำนวน 250,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 25,000 Zeny เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V2) x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Pink Pajamas Hat x1 ea
รางวัล Pool Reward 10% - 90%
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ Costume Winkle Frozen Majestic
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ Costume Red Valkyrie Helm

ของรางวัล Jackpot Spin

WoE White Potion Box(300) x1 ea
WoE Blue Potion Box(300) x1 ea
Siege White Potion(300) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Old Blue Box x2 ea
Refresh Option Box x1 ea
Old Card Album x1 ea
Old Purple Box x1 ea
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
Refresh Ticker(Weapon3-4) x1 ea
Party Mixed Juice Tonic x5 ea
Wings of Victory x1 ea
Rainbow Scarf x1 ea
Weapon Option Box x1 ea
Gentleman's Pipe x1 ea
Chicken Hat x1 ea
Stretched Nose x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Blush of Groom x1 ea
Angel Spirit x1 ea
Gold Ore x1 ea

ร้านค้า Jackpot Market

ไอเท็มที่ต้องใช้ ไอเท็มที่ได้รับ จำนวนจำกัด
Jackpot Reward Ticket(V2) x3 ea
Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%)
จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V2) x2 ea
Costume Stone Lower II (DROP +5%)
จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V2) x2 ea
Costume Stone Upper II (DROP +5%)
จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V2) x2 ea
Costume Stone Garment I (Drop+7%)
จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V2) x2 ea
Costume Stone Middle I (MATK +1%)
จำกัด 20 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V2) x1 ea
Costume Stone Middle I (CAST -1%)
ไม่จำกัด
Jackpot Reward Ticket(V2) x1 ea
Costume Stone Lower I (ATK HUMAN +1%)
ไม่จำกัด
Jackpot Reward Ticket(V2) x1 ea
Costume Stone Lower I (HP +2%)
ไม่จำกัด
Jackpot Reward Ticket(V2) x1 ea
Costume Stone Upper I (CAST -1%)
ไม่จำกัด

2. ร้านค้า Socket Shop Update

ผู้เล่นสามารถเจาะรูไอเท็มได้ที่ Socket Slot NPC พิกัด (morocc,52,41)
ไอเท็ม วัตถุดิบที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Archer Figure [1] x1 ea
คุณสมบัติ
DROP/EXP +3%
ATK +10, DEX +1, ASPD +3%
สำหรับ Archer Class เท่านั้น
Archer Figure x1 ea
Elunium x10 ea
Oridecon x10 ea
500,000 Zeny
5%
Merchant Figure [1] x1 ea
คุณสมบัติ
DROP/EXP +3%
STR +1
เพิ่มความแรงของสกิล Cart Revorution +15%
สำหรับ Merchant Class เท่านั้น
Merchant Figure x1 ea
Elunium x10 ea
Oridecon x10 ea
500,000 Zeny
5%
Swordman Figure [1] x1 ea
คุณสมบัติ
DROP/EXP +3%
ATK +10, STR +1, ASPD +3%
สำหรับ Swordman Class เท่านั้น
Swordman Figure x1 ea
Elunium x10 ea
Oridecon x10 ea
500,000 Zeny
5%
Thief Figure [1] x1 ea
คุณสมบัติ
DROP/EXP +3%
CRI RATE +5, AGI +1, ASPD +5%
สำหรับ Thief Class เท่านั้น
Thief Figure x1 ea
Elunium x10 ea
Oridecon x10 ea
500,000 Zeny
5%

3. กิจกรรม FLASH SALE ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 19.00น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Ticket Options Costume 100% x1 ea
ราคา 2,500,000 Zeny
50 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery x2 ea
ราคา 750,000 Zeny
300 ชิ้น
Bubble Gum 100% x1 ea
ราคา 100,000 Zeny
100 ชิ้น
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
ราคา 2,500,000 Zeny
50 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
ราคา 150,000 Zeny
500 ชิ้น

4. กิจกรรม Craft Item ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 19.30น. - 23.59น.

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum 100% x1 ea
Bubble Gum 50% x2 ea
30,000 Zeny
100 %
800 ชิ้น
Bubble Gum Card 50% x1 ea
Bubble Gum 50% x2 ea
30,000 Zeny
100 %
500 ชิ้น
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x2 ea
1,000,000 Zeny
100 %
50 ชิ้น
Enriched Elunium x1 ea
Elunium x50 ea
1,000,000 Zeny
100 %
100 ชิ้น
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
Oridecon x30 ea
300,000 Zeny
100 %
100 ชิ้น
Gold Ore x1 ea
Elunium x20 ea
Oridecon x20 ea
300,000 Zeny
100 %
100 ชิ้น

5. Update Costume Enchanted Stone(V2)

เพิ่มไอเท็ม Costume Stone Box(V2) ที่ NPC Recycle Costume(ย่อยคอส) ราคา 600 CP

Costume Stone Box(V2)

Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Costume Stone Middle I (MSP +30)
Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Costume Stone Upper I (ATK +1%)
Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Costume Stone Upper I (INT +1 Bard Only)
Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Costume Stone Upper I (DROP +5%)
Costume Stone Middle I (DROP +5%)
Costume Stone Lower I (DROP +5%)
Costume Stone Upper I (DROP +4%)
Costume Stone Middle I (DROP +4%)
Costume Stone Lower I (DROP +4%)
Costume Stone Upper I (DROP +3%)
Costume Stone Middle I (DROP +3%)
Costume Stone Lower I (DROP +3%)

6. Save Cost Refresh Option

Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 150,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 200,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Armor (+5 ถึง +6)
Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Armor (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 500,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 700,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Armor (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 1,000,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 1,500,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)

7. Bonus Refine Time เวลา 19.00น. - 23.59น.

เพิ่มอัตราการตีบวก 5%