กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Ehchant Stone Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
อัพเดท NPC Card Seller
อัพเดท NPC Upgrade Market
อัพเดท NPC Exchange Mineral
เพิ่มระบบ Remove Card System

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 300,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 40 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับ Jackpot Spin Box V5(ZENY) หรือ Jackpot Spin Box V5(CASH)
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V5(ZENY) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Middle I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Middle I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% atk 3% cridmg 10% ( Ban PVP GVG )
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V5(CASH) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Middle I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Dex 2
Costume Stone Middle I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% atk 3% cridmg 10%( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Cash Coin ครบ 100 ครั้งจะได้รับ Jackpot Spin Box V18(CASH)
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V18(CASH) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Garment I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Garment I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Garment I CAST 3% DEF HUMAN +1% ใช้ได้หลังปิดปรับปรุง MA วันที่ 22/11/65
Costume Stone Garment I ลดร่าย 3% Heal 5%
Costume Stone Garment I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Bowling Bash 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Holy Cross 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Blitz Beat 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% atk 3% cridmg 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 200 ครั้งสามารถเลือกรับ Jackpot Spin Box V1 - V5
เมื่อเปิดกล่องจะสามารถกดรับคอสตูมประจำสัปดาห์
Jackpot Spin Box V1 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats RED
Jackpot Spin Box V2 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Rainbows Aura Twinkle
Jackpot Spin Box V3 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats YELLOW
Jackpot Spin Box V4 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Unleashed YELLOW
Jackpot Spin Box V5 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Old Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V19) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Armor Stone II MAXSP +25
UPG Armor Stone II(DEF HUMAN +1%)(ONLY Full Plate)
Elven Ears [1]
Blacksmith Blessing
Percent Mvp Card
รางวัล Pool Reward 30%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x2 ea
Siege ฺสีำ Potion Box(100) x2 ea
Authoritative Badge x50 ea
Aloevera x20 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Old Card Album x1 ea
ATK HUMAN I Box x1 ea
Shadowdecon x2 ea
Accessory Stone Box I] x1 ea
Gachapon Ticket x1 ea
Mdef Hunter Box I x1 ea
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
Costume Egg V10 x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Footgear Stone II (ASPD +2%) x1 ea
C Shadow Weapon I (DROP +5%) x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea
ASPD +2% (BAN GVG) Armor III x1 ea
Crown of Deceit [1] x1 ea
Golden Fish x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V19) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (MAXSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V19) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DROP +5%)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Breaking Protect x5 ea
ราคา 8,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Crystal Box x1 ea
ราคา 1,500,000 Zeny
100 ชิ้น
Enriched Ore Box x1 ea
ราคา 3,000,000 Zeny
50 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 150,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(150%) x2 ea
Bubble Gum(100%) x1 ea
Shadowdecon x1 ea
150,000 Zeny
100 %
250 ชิ้น
Blacksmith Blessing x1 ea
Zelunium x1 ea
1,500,000 Zeny
100 %
100 ชิ้น

กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

สามารถอัพขั้นออฟชั่นได้ที่ NPC
ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้นออฟชั่น Option Escalation พิกัด (morocc,139,151)
Lucky Diamond เพิ่มขึ้น 15%
Enriched Elunium เพิ่มขึ้น 15%
Enriched Oridecon เพิ่มขึ้น 15%
Violet Crystal เพิ่มขึ้น 10%

กิจกรรม Ehchant Stone Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มโอกาสสำเร็จในการออฟชั่น
เพิ่มโอกาสสำเร็จในการออฟชั่นจากเดิม 50% -> 80%

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

อัพเดท NPC Card Seller

เพิ่มไอเท็มที่สามารถแลกได้ใน NPC แลกการ์ดต่อไปนี้
Woe Card Album ใช้ 200 Card Points
Race Card Album ใช้ 200 Card Points
Element Card Album ใช้ 300 Card Points

อัพเดท NPC Upgrade Market

เพิ่มไอเท็มใหม่ใน NPC
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้
รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Pirate's Folly [1]
ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 10%
ALL +2, ป้องการโจมตีแบบไร้ธาตุ 1%
อัพเกรดระดับ +5 จะได้รับ
HP +200
อัพเกรดระดับ +8 จะได้รับ
ป้องการโจมตีแบบไร้ธาตุ 1%, HP +350
อัพเกรดระดับ +9 จะได้รับ
ป้องกันธาตุน้ำ ไฟ ดิน ลม และศักดิ์สิทธิ์ 5%
Red Tailed Ribbon [1] x1 ea
Corsair x1 ea
Zelenium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม Corsair สูญหาย
40 %
3D Glasses
ป้องกันมอนส์เตอร์ประเภท Demi-Human 3%
ป้องการโจมตีแบบไร้ธาตุ 2%
HP +500
Glowing White Blush x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
40 %

อัพเดท NPC Exchange Mineral

เพิ่มไอเท็มใน NPC Exchange Mineral ต่อไปนี้
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Lucky Diamond
Diamond x1 ea
500,000 Zeny
100 %
Remove Card Ticket
Lucky Diamond x1 ea
Diamond x1 ea
1,000,000 Zeny
100 %

เพิ่มระบบ Remove Card System

สามารถถอดการ์ดได้ที่ NPC พิกัด (morocc 91, 52)
จะมีค่าบริการ 1,000,000 Zeny และใช้ Remove Card Ticket ต่อการ์ด 1 ใบ
โอกาสสำเร็จ 50% หากไม่สำเร็จจะเสียเงินและ Remove Card Ticket แต่จะไม่เสียไอเท็มหลัก
สามารถใช้ Percent Ticket เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการถอดการ์ด 20%