กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 21.15น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)
เพิ่มไอเท็มใน Socket Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็ม Ability Assassin (จำกัด 20 ชิ้น)
เพิ่มไอเท็ม Ability Rouge (จำกัด 20 ชิ้น)
Option Escalation System เพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้น Option (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
Enchant Store เพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 50% เป็น 70% (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 270,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 45 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มครบ 500 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
Costume Flaming Goats RED
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ
Garment Stone II (DEF HUMAN +3%)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ
Garment Stone II (DEF HUMAN +3%)
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V11) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Ticket Equiqment 100% +7
Weapon Stone II (ATK HUMAN +5%) จำกัด 5 ชิ้น
Weapon Stone II (ATK BOSS +5%) จำกัด 5 ชิ้น
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Food Status Box x1 ea
HP Plus Potion Box x1 ea
HP Plus Potion Box x1 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Refresh Box x1 ea
HP Option Box I x1 ea
Stats Bard Box I x1 ea
Mdef Hunter Box I x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Alice Doll x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Well-Chewed Pencil x1 ea
Footgear Stone II (MDEF +3) x1 ea
Footgear Stone II (HP +350) x1 ea
Feather Of Seraphim x1 ea
Flying Evil Wing x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V11) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V11) x20 ea แลกรับ Doom Slayer [1] จำกัด 2 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V11) x3 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%) จำกัด 8 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (Heal +3%) จำกัด 4 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V11) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper III (ATK +2%) (BAN GVG,PVP) (Assassin Only)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Bombring Capsule
ราคา 3,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(100%)
Bubble Gum(50%) x2 ea
50,000 Zeny
90%
500 ชิ้น
Bubble Gum (150%)
Bubble Gum(100%) x1 ea
Bubble Gum(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90%
300 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 21.15น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 21.15 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)

ร้านค้า Special Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Faster Muffler [1]
ลดระยะร่ายเวท 20%
(BAN PVP GVG)
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea
80 %
10 ชิ้น
Speedy Muffler [1]
CRI +15
ASPD +5%
เมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาสเพิ่ม CRIT +50 5 วินาที
(BAN PVP GVG)
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea
80 %
10 ชิ้น
Power Muffler [1]
ATK+10%
(BAN PVP GVG)
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V11) x2 ea
80 %
10 ชิ้น

เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มใน NPC Upgrade Market
หากอัพเกรดไม่สำเร็จไอเท็มจะหายทั้งหมดยกเว้น Swordsman Figre [1]

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
UPG Swordsman Figure Type-A [1]
DROP +5%, STR +1
ATK +15, ASPD +5%
BOWLING BASH แรงขึ้น +10%
เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์จะฟื้นฟู HP +50
(BAN PVP, GVG)
Swordsman Figre [1] x1 ea
Ring [1] x3 ea
Gold Ore x3 ea
1,000,000 Zeny
15 %

เพิ่มไอเท็มใน Socket Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มใหม่ใน NPC Socket Shop (เจาะรู)
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้
ไอเท็ม วัตถุดิบมี่ใช้ โอกาสสำเร็จ
Valentine Hat [1]
MHP +5%
ไม่สามารถอัพเกรดได้
Valentine Hat x1 ea
Elunium x30 ea
500,000 Zrny
20 %

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

เพิ่มไอเท็ม Ability Assassin (จำกัด 20 ชิ้น)

สามารถสร้างไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (moc_prydb1,52,127)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมดยกเว้น Ability Thief

ร้านค้า Ability Upgrade Assassin

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ability Assassin
DROP +5%, ASPD +1
CRI DMG +10%
โจมตีมอนส์เตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น +15%
BAN PVP GVG
Ability Thief x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %

เพิ่มไอเท็ม Ability Rouge (จำกัด 20 ชิ้น)

สามารถสร้างไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (moc_prydb1,52,127)
เมื่อทำการสร้างไอเท็มล้มเหลว ไอเท็มจะหายไปทั้งหมดยกเว้น Ability Thief

ร้านค้า Ability Upgrade Rouge

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Ability Rouge
DROP +5%, ASPD +1
HIT +10, CRI DMG +10%
โจมตีมอนส์เตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น +10%
BAN PVP GVG
Ability Thief x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
30 %

Option Escalation System เพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้น Option (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

สามารถใช้ไอเท็มค่อไปนี้เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้น Option
Percent Ticket เพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%
Diamond เพิ่มโอกาสสำเร็จ 10%
Gold Ore เพิ่มโอกาสสำเร็จ 10%
สามารถนำหินออฟชั่นเดิม มาอัพเกรดเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง ได้ที่ NPC Option Escalation (morocc,139,154)
รายการอัพเกรดไอเท็มมีดังต่อไปนี้
โอกาสสำเร็จ 20%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Upper ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Upper ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Upper MATK +1% MATK 2%
Costume Upper SP +30 SP +50
Costume Upper โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Upper โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Upper Heal +3% Heal +4%
Costume Upper ASPD +2% ASPD +4%
Costume Upper HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Middle ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Middle ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Middle MATK +1% MATK 2%
Costume Middle SP +30 SP +50
Costume Middle โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Middle โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Middle Heal +3% Heal +4%
Costume Middle ASPD +2% ASPD +4%
Costume Middle HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Lower ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Lower ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Lower MATK +1% MATK 2%
Costume Lower SP +30 SP +50
Costume Lower โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Lower โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Lower Heal +3% Heal +4%
Costume Lower ASPD +2% ASPD +4%
Costume Lower HP +2% HP +3%
Location Option(Old) Option(New)
Costume Garment ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1% ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Garment ลดร่าย +1% ลดร่าย +2%
Costume Garment MATK +1% MATK 2%
Costume Garment SP +30 SP +50
Costume Garment โจมตีกึ่งมนุษย์ +1% โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Costume Garment โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +2% โจมตีมอนสเตอร์ประเภทบอส +4%
Costume Garment Heal +3% Heal +4%
Costume Garment ASPD +2% ASPD +4%
Costume Garment HP +2% HP +3%

Enchant Store เพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 50% เป็น 70% (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

เพิ่มโอกาสสำเร็จจาก 50% เป็น 70% ตั้งแต่เวลา 19.00น. - 23.59น.