กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Event (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Option Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Costume Percent Up (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 220,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 20,000 Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 50 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ Costume Stone Upper I (CAST -3% Weight 300) และ White Majestic Goat (DROP/EXP 10% น้ำหนัก 300 มีโอกาสได้รับ OBB เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 2 (Zeny) จะได้รับ Costume Stone Upper I (CAST -3% Weight 300)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ Costume Stone Upper I (CAST -3% Weight 300) และ White Majestic Goat (DROP/EXP 10% น้ำหนัก 300 มีโอกาสได้รับ OBB เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์)
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin
Jackpot Reward Ticket(V3)
Lukcy Diamond
Rideword Hat จำกัด 2 ea
Waepon Stone II ATK HUMAN +5% จำกัด 5 ea
Waepon Stone II ATK BOSS +5% จำกัด 5 ea
Armor Stone II CAST -1% จำกัด 10 ea
รางวัล Pool Reward 10% - 90% (ทั้ง Zeny และ Cash Coint)
ของรางวัล Jackpot Spin
Siege White Potion Box(300) x1 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Agi Box x1 ea
Int Box x1 ea
Dex Box x1 ea
Dead Branch x5 ea
Old Card Album x1 ea
Old Purple Box x2 ea
Change Sex Card x1 ea
Party Mixed Juice Tonic x3 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Valentine Hat x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Angel Spirit x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Glaris Doll Hat x1 ea
Blush of Groom x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V3) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า
ร้านค้า Jackpot Market
Jackpot Reward Ticket(V3) x4 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x4 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (CAST -1%) จำกัด 20 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MATK +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%) จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ASPD +2%)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
ร้านค้า Flash Sale
รายการ ราคา จำนวน
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
999 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
999 ชิ้น
Bubble Gum(100%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น
Bubble Gum Card(50%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น
Battle Manual(100%)
ราคา 65,000 Zeny
999 ชิ้น
Gachapon Ticket x 5ea
ราคา 500,000 Zeny
200 ชิ้น

กิจกรรม Craft Event (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
ร้านค้า Craft Event
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum 150% x1 ea
Bubble Gum(100%) x1 ea
Bubble Gum(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90 %
150 ชิ้น
Bubble Gum Card 100% x1 ea
Bubble Gum Card(50%) x1 ea
75,000 Zeny
90 %
300 ชิ้น
Battle Manual 200% x1 ea
Battle Manual(100%) x1 ea
Battle Manual(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90 %
500 ชิ้น
Enriched Elunium x1 ea
Elunium x50 ea
40 %
100 ชิ้น
Enriched Oridecon x1 ea
Oridecon x30 ea
40 %
100 ชิ้น
Footgear Stone Drop5% x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Gold Ore x2 ea
Violet Crytal x2 ea
100 %
5 ชิ้น
Weapon Option Box(Tier2) x1 ea
Violet Crytal x1 ea
300,000 Zeny
100 %
100 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Option Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
Armor (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
Armor (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Armor+9+10) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Armor+9+10) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)
ครั้งที่ 3 Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea (ใช้เฉพาะ Item ไม่ต้องใช้ Zeny)

กิจกรรม Option Costume Percent Up (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ผู้เล่นสามารถใช้ Enriched Oridecon เพิ่มโอกาสสำเร็จ 20%
ผู้เล่นสามารถใช้ Gold Ore เพิ่มโอกาสสำเร็จ 10%