กิจกรรม Hot Week ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 21.15น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Escalation System (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 270,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 45 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มครบ 400 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
Costume Rainbow Aura Twinkle
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
Costume Flaming Goats Yellow
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ
Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +3% ,MHP +350)
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ
Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +3% ,MHP +350)
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V13) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Ticket Equiqment 100% +8
Garment Stone II (CAST -1%) จำกัด 5 ชิ้น
Garment Stone II (MAXSP +30) จำกัด 6 ชิ้น
Crown of Deceit จำกัด 8 ชิ้น
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(1000) x1 ea
Abrasive 5 Box x5 ea
Power Booster Potion Box x2 ea
Speed Booster Potion Box x2 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Gachapon Ticket x1 ea
Refresh Box x1 ea
Old Card Album x1 ea
Gym Pass x1 ea
Refresh Ticker(Weapon3-4) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Angel Spirit x1 ea
Pirate Dagger x1 ea
Spiked Scarf x1 ea
Ticket Weapon Lv3/4 100% +8 x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
MATK I Box x1 ea
Cast I Box x1 ea
ATK BOSS I Box x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V13) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DROP +7%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Armor Stone II CAST -1%
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Footgear Stone II ASPD +2%
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper III GAIN HP +30 (BAN GVG,PVP)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper III Cri Dmg +5% (BAN GVG,PVP)(Rouge Only)
Jackpot Reward Ticket(V13) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper III long ATK +2% (BAN GVG,PVP)(Hunter Only)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Breaking Protect x5 ea
ราคา 7,000,000 Zeny
30 ชุด
Crystal Box x1 ea เมื่อกดใช้จะได้รับ Gold Ore และ Violet Crystal
ราคา 1,500,000 Zeny
100 ชุด
Bubble Gum 100%
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(150%)
Bubble Gum(100%) x1 ea
Bubble Gum(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90%
300 ชิ้น
Lover Recovery Bubble Gum x3 ea
Violet Crystal x2 ea
100%
100 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.45น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 21.15 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)

ร้านค้า Special Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Faster Muffler [1]
ลดระยะร่ายเวท 20%
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Speedy Muffler [1]
CRI +15
ASPD +5%
เมื่อโจมตีธรรมดามีโอกาสเพิ่ม CRIT +50 5 วินาที
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น
Power Muffler [1]
ATK+10%
(BAN PVP GVG)
Elunium x50 ea
Oridecon x100 ea
Violet Crystal x2 ea
Gold Ore x2 ea
Muffler [1] x10 ea
3,000,000 Zeny
100 %
10 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว จะลดราคาออฟชั่นคอสตูมลงดังนี้
Costume Upper : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Middle : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Lower : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Garment : Elunium x15 ea, Oridecon x15 ea, 500,000 Zeny
Equipment & Weapon : ลดลงจากเดิม 50%

กิจกรรม Option Escalation System (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้นออฟชั่น
Lucky Diamond เพิ่มขึ้น 20%
Violet Crystal เพิ่มขึ้น 10%
Gold Ore เพิ่มขึ้น 10%

เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มใน NPC Upgrade Market
หากอัพเกรดไม่สำเร็จมีโอกาส 30% ไอเท็มจะหายทั้งหมด

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
UPG Custume Seraph Wing Helm
DROP +10%, EXP +10%
เมื่อใส่ร่วมกับ UPG Custume Wing of Angel Move
จะได้รับ DROP +5%, EXP +5%
ASPD +1, ATK +1%
สามารถใช้สกิล GREED LV1 ทุก ๆ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
สกิล GREED ใช้ SP 150
(BAN PVP, GVG)
Costume White Valkrie Helm x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
Gold Ore x3 ea
Violet Crystal x3 ea
3,000,000 Zeny
70 %
UPG Custume Wing of Angel Move
DROP +15%, EXP +15%
เมื่อใส่ร่วมกับ UPG Custume Seraph Wing Helm
จะได้รับ DROP +5%, EXP +5%
ASPD +1, ATK +1%
สามารถใช้สกิล GREED LV1 ทุก ๆ วันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์
สกิล GREED ใช้ SP 150
(BAN PVP, GVG)
Custume Wing of Angel Move x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
Gold Ore x3 ea
Violet Crystal x3 ea
3,000,000 Zeny
70 %
Electric Sunglass
SP +120, INT +1
STR +1, โจมตีมนุษย์ +3%
Baron's Evil Eye x1 ea
Enriched Elunium x3 ea
1,000,000 Zeny
40 %
Cursed Book [1]
ATK +3%, MATK+3%
ทุกการโจมตีทางกายภาพมีโอกาส 8% ที่จะได้รับ 10% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น HP
ทุกการโจมตีทางกายภาพมีโอกาส 4% ที่จะได้รับ 6% ของค่าความเสียหายที่โจมตีศัตรูมาฟื้น SP
เมื่ออัพเกรด +5 จะได้รับ ATK&MATK+2%
เมื่่ออัพเกรด +7 จะได้รับ Aspd+3%
Rideword Hat [1] x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Violet Crystal x3 ea
1,000,000 Zeny
30 %