รายละเอียด Jackpot Slot

ใช้เซนี 200,000 เซนี ในการหมุนเริ่มขึ้นเลเวล 1
ใช้เงิน 50,000 เซนี ในการหมุน ตั้งแต่เลเวล 2 ถึง 7

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่ม 04/09/2022 เวลา 19:00 - 24:00 น.
พิกัด NPC : morocc 210 54 (หน้าโรงแรม มอรอคกลาง)

รายละเอียด Item List (Lv.1)

Kafra Card(12211) x 1
Life Insurance(12209) x 1
Megaphone(12221) x 1
Dungeon Teleport Scroll(14527) x 1
Dead Branch(604) x 1
Elunium(985) x 1
Oridecon(984) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.2)

Bubblue Gum(12210) x 1
Battle Manual(12208) x 1
Remove Color Name(41120) x 1
Old Purple Box(617) x 1
Abrasive 5 Box(13717) x 1
Token of Siegfried(7621) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.3)

Boots [1](2406) x 1
Muffler[1](2504) x 1
Buckler [1](2104) x 1
Clip[1](2607) x 1
Change Name Card(571014) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.4)

Archer Figure[0](2769) x 1
Manteau[1](2506) x 1
Scuba Gear [0](5397) x 1
Old Card Album(616) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.5)

Thife Figure[0](2770) x 1
Saber [3](1127) x 1
Gold Apple Of Archer [0](574002) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.6)

Snake Head[0](5388) x 1
Spiked Scarf(5462) x 1

รายละเอียด Item List (Lv.7)

Costume Flame Muffler(1200023) x 1

รายละเอียด Item Description


Note :

ทีมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด