กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 270,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 45 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มครบ 400 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
Costume Unleashed Yellow
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V14) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Crown of Deceit
Footgear Stone II (MAXSP +50)
Weapon Stone II (ATK BOSS +5%)
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(1000) x1 ea
Abrasive 5 Box x5 ea
Power Booster Potion Box x2 ea
Lucky Booster Potion Box x2 ea
Smash Booster Potion Box x2 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Refresh Box x1 ea
Old Card Album x1 ea
Gym Pass x1 ea
Refresh Ticker(Armor+5+6) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x1 ea
Heal I Box x1 ea
MDEF(Sage Only) II Box x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Armor Stone II (MAXHP +300) x1 ea
Garment Stone II (MAXHP +300) x1 ea
Shield Stone II (HP 2%) x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Well-Chewed Pencil x1 ea
Costume Stone Upper II (MAXHP 2%)(Crusader Only) x1 ea
DEF HUMAN I Box x1 ea
Cast I Box x1 ea
MSP I Box x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V14) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V14) x3 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF Neutral +1%)(Knight Only) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%) จำกัด 8 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%) จำกัด 6 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V14) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V14) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%)(Priest Only)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Bombring Capsule
ราคา 2,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
300 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
300 ชิ้น
Ticket Options Costume 100%
ราคา 3,500,000 Zeny
25 ชิ้น
Bubble Gum(100%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น
Bubble Gum(150%)
ราคา 200,000 Zeny
300 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny