กิจกรรม Midweek ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2565

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
2. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
3. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
4. กิจกรรม Special Craft (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
5. กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
6. เพิ่มแผนที่ Ice Dungeon
Special : ช่วงเวลา Midweek (เวลา 19.00น. - 23.59น.) ไอเท็ม Diamond จะเพิ่มโอกาสการตีบวก 7% และ Lucky Diamond จะเพิ่มโอกาสตีบวก 10%
หมายเหตุ : เพดานโอกาสสำเร็จในการตีบวกจะอยู่ที่ 99%

1. กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 275,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 13,750(5%) Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 49 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V6) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Armor Stone II CAST -1% จำกัด 10 ชิ้น
Armor Stone II MATK 1% จำกัด 10 ชิ้น
Weapon Stone II CAST -1% จำกัด 10 ชิ้น
Pool Reward ทั้งรูปแบบ CC และ Zeny แบบสุ่มจำนวน 10%-90% ของทั้งหมด

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Abrasive 5 Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Food Status Box (เมื่อกดใช้สามารถเลือกรับไอเท็มอาหาร +Stats x10 ea) x1 ea
Dead Branch x5 ea
Old Purple Box x2 ea
Old Card Album x1 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Stats Bard Box I (เมื่อกดใช้สามารถสุ่มรับ Option Stone สำหรับอาชีพ Bard) x1 ea
Stats Dancer Box I (เมื่อกดใช้สามารถสุ่มรับ Option Stone สำหรับอาชีพ Dancer) x1 ea
Mdef Dancer Box I (เมื่อกดใช้สามารถสุ่มรับ Option Stone สำหรับอาชีพ Hunter) x1 ea
HP Option Box I (เมื่อกดใช้สามารถสุ่มรับ Option Stone MHP) x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Filir's Pinions Super x1 ea
Blue Pajamas Hat x1 ea
Stretched Nose x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Alice Doll x1 ea
Well-Chewed Pencil x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea

Stats Bard Box I

Costume Stone Upper I DEX +1 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Upper I INT +1 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Upper I VIT +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Upper I AGI +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Middle I DEX +1 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Middle I AGI +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Middle I VIT +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Lower I AGI +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Lower I VIT +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Garment I AGI +2 (BARD ONLY) x1 ea
Costume Stone Garment I VIT +2 (BARD ONLY) x1 ea

Stats Dancer Box I

Costume Stone Upper I AGI +2 (DANCER ONLY)
Costume Stone Upper I INT +2 (DANCER ONLY)
Costume Stone Middle I AGI +2 (DANCER ONLY)
Costume Stone Lower I AGI +2 (DANCER ONLY)
Costume Stone Garment I AGI +2 (DANCER ONLY)

Mdef Hunter Box I

Costume Stone Upper I Mdef +4 (HUNTER ONLY)
Costume Stone Middle I Mdef +4 (HUNTER ONLY)
Costume Stone Lower I Mdef +4 (HUNTER ONLY)
Costume Stone Garment Mdef +4 (HUNTER ONLY)

HP Option Box I

Costume Stone Upper I (MHP +200)
Costume Stone Middle I (MHP +200)
Costume Stone Lower I (MHP +200)
Costume Stone Garment I (MHP +200)

2. กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V6) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V6) x3 ea แลกรับ Weapon Stone II ATK HUMAN +5% จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V6) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V6) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V6) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V6) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V6) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ATK HUMAN +1%)

3. กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery Box
ราคา 350,000 Zeny
500 ชิ้น
Bombring Capsule
ราคา 2,500,000 Zeny
20 ชิ้น
Bubble Gum Card(50%)
ราคา 80,000 Zeny
500 ชิ้น
Bubble Gum(100%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น

4. กิจกรรม Special Craft (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Special Craft

<
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Faster Muffler [1]
ลดระยะร่ายเวท 20% (BAN PVP GVG)
Muffler [] x10 ea
Violet Crystal x2 ea
Oridecon x50 ea
1,000,000 Zeny
40 %
10 ชิ้น
Bubble Gum (150%)
Bubble Gum(100%) x1 ea
Bubble Gum(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90 %
300 ชิ้น
Bubble Gum Card(100%)
Bubble Gum Card(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90 %
300 ชิ้น
Enriched Ore Box
เมื่อกดใช้จะได้รับ
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Oridecon x80 ea
Elunium x70 ea
100 %
20 ชิ้น

5. กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny

6. เพิ่มแผนที่ Ice Dungeon

ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังแผนที่ Ice Dungeon โดนเข้าวาร์ปที่พิกัด (beach_dun2,259,244)
มอนส์เตอร์ภายในแผนที่ Ice Dungeon มีดังต่อไปนี้
Monster Image Monster Name Monster Amount
Ice Titan Mob-ID#1777 65 ตัว
Snowier Mob-ID#1775 40 ตัว
Siroma Mob-ID#1776 25 ตัว
Gazeti Mob-ID#1776 25 ตัว