กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 350,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 40 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Middle I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Middle I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% (Ban PVP GVG)
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% (Ban PVP GVG)
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% (Ban PVP GVG)
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Cash Coin ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Middle I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Dex 2
Costume Stone Middle I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% (Ban PVP GVG)
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% (Ban PVP GVG)
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% (Ban PVP GVG)
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 200 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Jackpot Spin Box V5
เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V16) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Enriched Elunium
Upper Stone II Cast -1%
Armor Stone II Cast -1%
Armor Stone II MSP +25
Garment Stone II +30
Blacksmith Blessing
Miracle Stone
รางวัล Pool Reward 50%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(1000) x1 ea
Authoritative Badge x50 ea
Lucky Booster Potion Box x2 ea
Abrasive 5 Box x5 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Rope[4] x1 ea
Violin[4] x1 ea
Weapon Option Box x1 ea
Refresh Box x1 ea
Old Card Album x1 ea
Gym Pass x1 ea
Shadowdecon x3 ea
ATK HUMAN I Box x1 ea
Aspd% I Box x1 ea
Heal% I Box x1 ea
C Shadow Weapon I (MAX HP +300) x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Jasper Crest x1 ea
Costume Stone Upper II (MAXHP +300) (Knight Only) x1 ea
Costume Stone Garment II (ATK HUMAN +2%) (Monk Only) x1 ea
ATK BOSS I Box x1 ea
Cast I Box x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea
Crown of Deceit x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V16) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V16) x2 ea แลกรับ Accessory Stone I (Critical DAMAGE +5%) จำกัด 6 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V16) x3 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF Neutral +1%) (Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%) (Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%) (Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%) (Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (CAST -1%) (Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%) (Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III long ATK +2% (BAN GVG PVP), (Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III ATK +2% (BAN GVG PVP), (Assassin Only)
Jackpot Reward Ticket(V16) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower III Cri Dmg +5% (BAN GVG PVP), (Rogue Only)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)

ร้านค้า Flash Sale

รายการ ราคา จำนวน
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
300 ชิ้น
Bombring Capsule x1 ea
ราคา 3,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum (150%)
Bubble Gum(100%) x1 ea
Bubble Gum(50%) x1 ea
50,000 Zeny
90%
300 ชิ้น
Blacksmith Blessing
Elunium x50 ea
Enriched Elunium x1 ea
Oridecon x50 ea
Enriched Oridecon x1 ea
100%
50 ชิ้น
Farm Bonus 3D
Cash Coin x234 ea
100%
200 ชิ้น
Farm Bonus 7D
Cash Coin x399 ea
100%
100 ชิ้น

เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

สามารถแลกอัพเกรดไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (morocc,167,139)
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Vajra
ATK +20, HIT +10
SP +20, โจมตีมอนส์เตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น 3%
Golden Fish x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
30 %