กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Ehchant Stone Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
แก้ไขคุณสมบัติไอเท็ม Item Modified
อัพเดท NPC Upgrade Market

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 300,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 40 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับ Jackpot Spin Box V5(ZENY) หรือ Jackpot Spin Box V5(CASHJackpot Spin Box V5(ZENY)
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V5(ZENY) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Middle I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Middle I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V5(CASH) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Middle I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Middle I ลดร่าย 3% Dex 2
Costume Stone Middle I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Middle I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Middle I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Cash Coin ครบ 100 ครั้งจะได้รับ Jackpot Spin Box V18(CASH)
เมื่อกดใช้ Jackpot Spin Box V18(CASH) จะสามารถเลือกรับไอเท็มต่ออไปนี้
Costume Stone Garment I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Garment I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Garment I CAST 3% DEF HUMAN +1% ใช้ได้หลังปิดปรับปรุง MA วันที่ 22/11/65
Costume Stone Garment I ลดร่าย 3% Heal 5%
Costume Stone Garment I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Bowling Bash 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Holy Cross 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Blitz Beat 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 200 ครั้งสามารถเลือกรับ Jackpot Spin Box V1 - V5
เมื่อเปิดกล่องจะสามารถกดรับคอสตูมประจำสัปดาห์
Jackpot Spin Box V1 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats RED
Jackpot Spin Box V2 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Rainbows Aura Twinkle
Jackpot Spin Box V3 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats YELLOW
Jackpot Spin Box V4 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Unleashed YELLOW
Jackpot Spin Box V5 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Old Purple Box
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้

ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V18) ใช้แลกไอเท็มกิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
Percent Mvp Card
Blacksmith Blessing
Enriched Elunium
Enriched Oridecon
รางวัล Pool Reward 30%

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x2 ea
WoE Blue Potion Box(300) x3 ea
Authoritative Badge x50 ea
Smash Booster Potion Box x2 ea
Aloevera x20 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Old Card Album x1 ea
ATK HUMAN I Box x1 ea
HP% I Box x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Ring [1] x1 ea
Earring [1] x1 ea
Accessory Stone Box I] x1 ea
HP Option Box I x1 ea
C Shadow Weapon I (Heal +3%) x1 ea
Snake Head [1] x1 ea
Garment Stone II MAXHP +300 x1 ea
Armor Stone II MAXHP +300 x1 ea
Footgear Stone II HP +350 x1 ea
Weapon Stone II Heal +2% x1 ea
CAST(Monk Only) II Box x1 ea
Ticket Weapon Lv3/4 100% +7 x1 ea
Crown of Deceit [1] x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V18) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (MAXSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF Neutral +1%)(Knight Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%)(Crusader Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (MATK +1%)(Wizard Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%)(Sage Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (DEF HUMAN +1%)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (CAST -1%)(Priest Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle III long ATK +2%(BAN GVG,PVP)(Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle III ATK +2%(BAN GVG,PVP)(Assassin Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle III Critical +5(BAN GVG,PVP)(Rouge Only)
Jackpot Reward Ticket(V18) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle III GAIN HP +30 (BAN GVG,PVP)(Knight Only)

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Package Weapon +7+8 x1 ea
ราคา 10,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Package Equipment +7+8 x1 ea
ราคา 12,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
300 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 120,000 Zeny
500 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(150%) x2 ea
Bubble Gum(100%) x1 ea
Shadowdecon x1 ea
150,000 Zeny
100 %
250 ชิ้น
Baron's Evil Eye x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea
100 %
20 ชิ้น
Surivor's Orb x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea
100 %
20 ชิ้น
Golden Fish x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V18) x2 ea
100 %
20 ชิ้น

กิจกรรม Costume Option Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการออฟชั่น
Costume Upper : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Middle : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Lower : Elunium x5 ea, Oridecon x5 ea, 250,000 Zeny
Costume Garment : Elunium x15 ea, Oridecon x15 ea, 500,000 Zeny
Equipment & Weapon : ลดลงจากเดิม 50%

กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

สามารถอัพขั้นออฟชั่นได้ที่ NPC
ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้นออฟชั่น Option Escalation พิกัด (morocc,139,151)
Lucky Diamond เพิ่มขึ้น 15%
Violet Crystal เพิ่มขึ้น 10%
Gold Ore เพิ่มขึ้น 10%

กิจกรรม Ehchant Stone Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มโอกาสสำเร็จในการออฟชั่น
เพิ่มโอกาสสำเร็จในการออฟชั่นจากเดิม 50% -> 70%

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

แก้ไขคุณสมบัติไอเท็ม Item Modified

Item Name Description
Blood Tears [3]
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +6
DROP +1%
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +7
DROP +2%
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +8
DROP +3%, เมื่อโจมตีปกติ จะกระจายความเสียหาย 5 ช่อง
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +9
ASPD +1
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +10
CRI DMG +10%
Golden Axe [3]
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +6
DROP +1%
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +7
DROP +2%, เพิ่มความแรงของสกิล CART TERMINATION 25%
ลด SP การใช้สกิล CART TERMINATION 50%
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +8
DROP +3%, เมื่อใช้สกิล CART TERMINATION จะไม่เสีย Zeny
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +9
ASPD +1
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +10
โจมตีมอนส์เตอร์ทุกขนาดแรงขึ้น 3%

อัพเดท NPC Upgrade Market

สามารถแลกอัพเกรดไอเท็มได้ที่ NPC พิกัด (morocc,167,139)
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้
รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Golden Valentine Heart Hairband [1]
MHP +7%
ทุก ๆ การอัพเกรด 2 ระดับ
ลดระยะเวลาในการร่ายเวทย์ 1%
MHP +1%
Valentine Hat [1] x1 ea
Spiky Band x1 ea
Zelenium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม Spiky Band สูญหาย
40 %
Abysmal Knight Helm [1]
ได้รับสกิล DOUBLE ATTACK LV10
โจมตีมอนส์เตอร์ประเภท Boss 5%
ASPD +3
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +7
ASPD +2
เมื่ออัพเกรดถึงระดับ +9
โจมตีมอนส์เตอร์ประเภท Boss 2%
White Snake Head [1] x1 ea
Abysmal Knight Card x1 ea
Zelenium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม White Snake Head [1] สูญหาย
40 %