กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่ม NPC Upgrade Weapon
อัพเดท NPC Upgrade Market
อัพเดท NPC Option Escalation System

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 380,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 25 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (10%) เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 25 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษ
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 100 ครั้งสามารถเลือกรับไอเท็มต่อไปนี้
Costume Stone Garment I ลดร่าย 3% Matk 3%
Costume Stone Garment I Maxsp 100 ตีคน 3%
Costume Stone Garment I ตีบอส 5% Aspd 3
Costume Stone Garment I กันคน 3% Hp 300
Costume Stone Garment I CAST 3% DEF HUMAN +1%
Costume Stone Garment I กันคน 3% Mdef 10
Costume Stone Garment I ลดร่าย 3% Heal 5%
Costume Stone Garment I Drop 10% Double Strafe 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Pierce 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Cart Revolution 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Bowling Bash 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Holy Cross 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% Blitz Beat 10% ( Ban PVP GVG )
Costume Stone Garment I Drop 10% atk 3% cridmg 10% ( Ban PVP GVG )
พิเศษ! เมื่อสุ่มโหมด Zeny และ Cash Coin ครบ 200 ครั้งสามารถเลือกรับ Jackpot Spin Box V1 - V5
เมื่อเปิดกล่องจะสามารถกดรับคอสตูมประจำสัปดาห์
Jackpot Spin Box V1 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats RED
Jackpot Spin Box V2 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Rainbows Aura Twinkle
Jackpot Spin Box V3 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Flaming Goats YELLOW
Jackpot Spin Box V4 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Unleashed YELLOW
Jackpot Spin Box V5 เมื่อกดใช้จะได้รับ Costume Mini Angeling Wing
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Old Purple Box

ของรางวัล Jackpot Spin

Siege White Potion Box(500) x2 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Authoritative Badge x50 ea
Glistening Coat x30 ea
Gloomy Box x10 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Blue Gemstone Box(200) x1 ea
Shadowdecon x2 ea
Gachapon Ticket x1 ea
Gold Ore x1 ea
Race Card Album x1 ea
Refresh Box x1 ea
Clothing Dye Coupon x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Percent Ticket x1 ea
MVP Box x1 ea
Costume Stone Upper II (MAXHP 2%)(Crusader Only) x1 ea
Footgear Stone II Mdef +3 x1 ea
UPG Clip [1] x1 ea
CAST(Monk Only) II Box x1 ea
Surivor's Orb x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V20) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V20) x3 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%)
Jackpot Reward Ticket(V20) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (MAXSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ Footgear Stone II MAXSP +50
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ Accessory Stone I (ป้องกันธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ 2%)
Jackpot Reward Ticket(V20) x2 ea แลกรับ DEF Neutral(Knight Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ MATK(Crusader Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ MATK(Wizard Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ DEF HUMAN(Sage Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ DEF HUMAN(Hunter Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ CAST(Priest Only) II Box
Jackpot Reward Ticket(V20) x1 ea แลกรับ ATK HUMAN(Monk Only) II Box

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Breaking Protect x5 ea
ราคา 8,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Crystal Box x1 ea
ราคา 1,500,000 Zeny
100 ชิ้น
Bubble Gum(100%) x1 ea
ราคา 150,000 Zeny
700 ชิ้น
Acid Bomb Box(10ea) x1 ea
ราคา 100,000 Zeny
999 ชิ้น
Package Equiqment +7 +8 x1 ea
ราคา 20,000,000 Zeny
20 ชิ้น
Package Weapon +7+8 x1 ea
ราคา 12,000,000 Zeny
20 ชิ้น

กิจกรรม Special Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,145,170)
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Farm Bonus 2hr x5 ea
1,500,000 Zeny
100%
250 ชิ้น
Bubble Gum(150%) x2 ea
Bubble Gum(100%) x2 ea
100,000 Zeny
100%
250 ชิ้น
Doom Slayer [1] x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V20) x2 ea
100%
20 ชิ้น
Elven Ears [1] x1 ea
Jackpot Reward Ticket(V20) x4 ea
100%
5 ชิ้น
Shadow Armor x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Zelunium x1 ea
Cash Coin x200 ea
3,000,000 Zeny
100%
10 ชิ้น
Shadow Shield x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Zelunium x1 ea
Cash Coin x200 ea
3,000,000 Zeny
100%
10 ชิ้น
Shadow Shoes x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Zelunium x1 ea
Cash Coin x200 ea
3,000,000 Zeny
100%
10 ชิ้น
Shadow Earring x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Zelunium x1 ea
Cash Coin x200 ea
3,000,000 Zeny
100%
10 ชิ้น
Shadow Pendant x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Zelunium x1 ea
Cash Coin x200 ea
3,000,000 Zeny
100%
10 ชิ้น

กิจกรรม Option Escalation Discount (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

สามารถอัพขั้นออฟชั่นได้ที่ NPC
ในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถใช้ไอเท็มเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการอัพขั้นออฟชั่น Option Escalation พิกัด (morocc,139,151)
Lucky Diamond เพิ่มขึ้น 15%
Violet Crystal เพิ่มขึ้น 10%
Gold Ore เพิ่มขึ้น 10%

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 1,200,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 1,500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 1,500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : 2,500,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

เพิ่ม NPC Upgrade Weapon

เพิ่มระบบการอัพเกรดไอเท็มประเภท Weapon
สามารถอัพเกรดไอเท็มได้ที่ morocc พิกัด (morocc,68,44)
ไอเท็มที่สามารถอัพเกรดได้มีดังต่อไปนี้
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Temporal Dagger [2]
Temporal Crystal x1 ea
Scalpel [3] x2 ea
หรือใช้
Gladius [3] +7 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal ATK Sword [3]
Temporal Crystal x1 ea
Red Lotus Sword [3] x2 ea
หรือใช้
Saber [3] +7 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Magic Blade [2]
Temporal Crystal x1 ea
Haedonggum [2] x2 ea
Red Lotus Sword [3] x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Two-Sword [1]
Temporal Crystal x1 ea
Doom Slayer [1] x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Book [4]
Temporal Crystal x1 ea
Cutter [4] +8 ขึ้นไป x1 ea
หรือใช้
Main Guche [4] +8 ขึ้นไป x1 ea
หรือใช้
Knife [4] +8 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Knuckle [2]
Temporal Crystal x1 ea
Stunner [2] +5 ขึ้นไป x1 ea
หรือใช้
Magma Fist [3] +7 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Wand [2]
Temporal Crystal x1 ea
Evil Bond Wand +7 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Bible [1]
Temporal Crystal x1 ea
Healing Staff +5 x2 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Bow [4]
Temporal Crystal x1 ea
Double Bound x2 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Whip [4]
Temporal Crystal x1 ea
Rope [4] +8 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %
Temporal Violin [4]
Temporal Crystal x1 ea
Violin [4] +8 ขึ้นไป x1 ea
5,000,000 Zeny
100 %

อัพเดท NPC Upgrade Market

เพิ่มไอเท็มใหม่ใน NPC
เมื่ออัพเกรดล้มเหลวไอเท็มจะหายไปทั้งหมด
รายการไอเท็มมีดังต่อไปนี้
รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Red Robo Eyes [1]
Elven Ears [1] x1 ea
Red Robo Eyes x1 ea
Zelunium x2 ea
10,000,000 Zeny
100 %
Rainbow Sigrun's Wings [1]
Elven Ears [1] x1 ea
Rainbow Sigrun's Wings x1 ea
Zelunium x2 ea
10,000,000 Zeny
100 %
Protect Cloth
Smoking Pipe x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
40 %
Silver Tiara [1]
Crown of Deceit [1] x1 ea
Tiara x1 ea
Zelunium x1 ea
3,000,000 Zeny
หากล้มเหลวไอเท็มจะหายทั้งหมด
สามารถใช้ Breaking Protect
เพื่อป้องกันไอเท็ม Tiara สูญหาย
40 %

อัพเดท NPC Option Escalation System

เพิ่มออหชั่นที่สามารถอัพเกรดได้ ทั้ง Equipment และ Costume ดังนี้
Old Option New Option Success Rate
Footgear Stone II MAXSP +50 Footgear Stone II MAXSP +50,MAXSP 2% 20%
Footgear Stone II Mdef +3 Footgear Stone II DEX +1,Mdef 4 20%
Costume Stone Upper II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only) Costume Stone Upper II (ATK HUMAN +4%)(Monk Only) 20%
Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only) Costume Stone Middle II (ATK HUMAN +4%)(Monk Only) 20%
Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +2%)(Monk Only) Costume Stone Lower II (ATK HUMAN +4%)(Monk Only) 20%
Costume Stone Upper II (MAXHP +2%)(Crusader Only) Costume Stone Upper II (MAXHP +5%)(Crusader Only) 20%