กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Special Gachapon (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 270,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 45 ea ในการสุ่ม และแบ่ง (5%) เข้า Pool Reward
พิเศษ! เมื่อสุ่มครบ 250 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
Costume Rainbow Aura Twinkle
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
สามารถเลือกรับออฟชั่นติดไอเท็มได้ต่อไปนี้
1. CAST -1%
2. MATK +2%
3. DEF HUMAN +1%, MAXHP 350
4. ATK HUMAN +1%
5. ATK BOSS +2%
6. ASPD +2%
7. MAXHP +2%
8. MAXSP +30
9. มีโอกาส 10% ได้รับ 8% ของค่าความเสียหายมาฟื้น HP (BAN PVP,GVG)
10. เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์มีโอกาสได้รับ Ole Purple Box

ของรางวัล Jackpot Spin

Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea
Siege White Potion Box(500) x1 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Food Status Box x1 ea
HP Plus Potion Box x1 ea
SP Plus Potion Box x1 ea
Union of Tribe x20 ea
Gloomy Box x10 ea
Box of Drowsiness x10 ea
Refresh Box x1 ea
Stats Bard Box I x1 ea
Stats Dancer Box I x1 ea
Mdef Hunter Box I x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Bombring Capsule x1 ea
Alice Doll x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Ticket Equiqment 100% +7 x1 ea
Ticket Equiqment 100% +8 +7 x1 ea
Lukcy Diamond x1 ea
Cycop Eyes x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Well-Chewed Pencil x1 ea
Red Tailed Ribbon x1 ea
Feather Of Seraphim x1 ea

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V12) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

ร้านค้า Jackpot Market

Jackpot Reward Ticket(V12) x30 ea แลกรับ Elven Ears [1] จำกัด 2 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Weapon Stone II (ATK HUMAN +5%) จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Weapon Stone II (ATK BOSS +5%) จำกัด 5 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x3 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (DEF Neutral Property 1%) จำกัด 8 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (Heal +3%) จำกัด 4 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ C Shadow Weapon I (CAST -1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ATK HUMAN +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ASPD +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (ATK BOSS +2%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x1 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Lower II (DROP +5%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper III (ASPD +1%) (BAN GVG,PVP) (Hunter Only)
Jackpot Reward Ticket(V12) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper III (CRI +5) (BAN GVG,PVP) (Rouge Only)

กิจกรรม Special Gachapon (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ NPC Gachapon พิกัด (morocc,186,51)
ใช้ 25 Cash Coin ในการเล่น 1 ครั้ง
โดยจะมี NPC พิเศษปรากฏขึ้นมาในเวลาดังกล่าว โดยไม่ใช่ NPC Gachapon ตัวเดิม
เมื่อเริ่มเล่นมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มต่อไปนี้

Gachapon Reward

Siege White Potion Box(500) แถม Union of Tribe x50 ea
Big Defense Potion Box
Big Magic Defense Potion Box
Stamina Booster Potion Box
Lucky Booster Potion Box แถม Abrasive 5 Box x3 ea
Smash Booster Potion Box แถม Speed Booster Potion Box
Food Status Box
Universal Catalog Gold แถม Universal Catalog Gold
Party Mixed Juice Tonic x2 ea
Old Card Album
Bubble Gum Card(100%) แถม Bubble Gum(100%)
Bubble Gum(150%)
Lover Bubble Gum Recovery Box
Refresh Ticker(Weapon3-4)
Refresh Ticker(Armor+7+8) แถม Refresh Ticker(Armor+5+6)
Breaking Protect แถม Percent Ticket
Enriched Elunium
Enriched Oridecon
Lukcy Diamond แถม Diamond
Footgear Stone II (INT +1)
Accessory Stone Box I แถม Accessory Stone Box I

กิจกรรม Craft Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)

ร้านค้า Craft Market

รายการ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวน
Bubble Gum(100%)
Cash Coin x20 ea
90%
500 ชิ้น
Bubble Gum(150%)
Bubble Gum(100%) x1 ea
Cash Coin x15 ea
90%
300 ชิ้น
Lover Bubble Gum Recovery Box x2 ea
Cash Coin x125 ea
100%
300 ชิ้น
Bombring Capsule
Cash Coin x450 ea
100%
20 ชิ้น

กิจกรรม Refresh Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 300,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x40 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x40 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Oridecon x50 ea, 250,000 Zeny

เพิ่มไอเท็มใน Upgrade Market เวลา (19.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มใน NPC Upgrade Market
หากอัพเกรดไม่สำเร็จไอเท็มจะสูญหายทั้งหมด

ร้านค้า Upgrade Market

รายการ คุณสมบัติ ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ
Feather In Mouth
ASPD +2
Feather Of Seraphim x1 ea
Enriched Elunium x2 ea
Enriched Oridecon x2 ea
1,000,000 Zeny
30 %
Pencil Red In Mouth
DEX +3, MDEF +3
Well-Chewed Pencil x1 ea
Gold Ore x3 ea
Enriched Elunium x2 ea
1,000,000 Zeny
30 %