กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Rubbish Store Update (เวลา 20.00น. เป็นต้นไป)
กิจกรรม Jackpot Pyramid Ranking
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Craft Event (เวลา 19.30น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Option Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 279,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 25,000 Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 50 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
เมื่อทำการสุ่มในแต่ละครั้ง จะได้รับ 1 คะแนนสำหรับการจัดอันดับ
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Zeny) จะได้รับ Costume Cons of earth Lower Costume DROP/EXP 10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
ผู้เล่นที่สุ่มได้อันดับที่ 1 (Cash Coin) จะได้รับ Costume Cons of earth Lower Costume DROP/EXP 10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +300
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin
Jackpot Reward Ticket(V4)
ของรางวัล Jackpot Spin
Siege White Potion Box(300) x1 ea
Siege Blue Potion Box(100) x2 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(50) x1 ea
Yellow Gemstone Box(50) x1 ea
Blue Gemstone Box(50) x1 ea
Str Box x1 ea
Agi Box x1 ea
Int Box x1 ea
Dex Box x1 ea
Luk Box x1 ea
Vit Box x1 ea
Dead Branch x5 ea
Old Card Album x1 ea
Old Purple Box x2 ea
Change Sex Card x1 ea
Party Mixed Juice Tonic x3 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Gym pass x1 ea
Violet Crytal x1 ea
Gold Ore x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Neko Mini Kafra x1 ea
Glaris Doll Hat x1 ea
Angel Spirit x1 ea
Robo Eyes x1 ea
Sorin Doll Hat x1 ea
Blush of Groom x1 ea
รางวัล Pool Reward 10% - 50% (ทั้ง Zeny และ Cash Coint)

กิจกรรม Jackpot Market (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,167,144)
สามารถใช้ Jackpot Reward Ticket(V4) ในการแลกเปลี่ยนสินค้า
ร้านค้า Jackpot Market
Jackpot Reward Ticket(V3) x3 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x3 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x3 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DEF HUMAN +1%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DROP +7%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (DROP +7%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x3 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (DROP +7%) จำกัด 10 ชิ้น
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (CAST -1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x2 ea แลกรับ Costume Stone Garment I (MATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (HP +2%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (MSP +30)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Middle I (HEAL +3%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (ATK +1%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Upper I (DROP +5%)
Jackpot Reward Ticket(V3) x1 ea แลกรับ Costume Stone Lower I (DROP +5%)

กิจกรรม Rubbish Store Update (เวลา 20.00น. เป็นต้นไป)

เพิ่มไอเท็มต่อไปนี้เข้าร้านค้า Rubbish Store
ไอเท็ม ราคา จำนวนจำกัด
[C Weapon I] DROP +5%
3,000,000 RP 5 ea
[C Weapon I] เมือกำจัดมอนสเตอร์ได้รับ SP+1 (BAN GVG PVP)
5,000,000 RP 2 ea

กิจกรรม Jackpot Pyramid Ranking

ผู้เล่นสามารถเจาะรูไอเท็มได้ที่ Slot Jackpot NPC พิกัด (morocc,216,54)
ระดับที่ 1 ใช้ 200,000 Zeny
ระดับที่ 2 ใช้ 50,000 Zeny
ระดับที่ 3 ใช้ 50,000 Zeny
ระดับที่ 4 ใช้ 50,000 Zeny
ระดับที่ 5 ใช้ 50,000 Zeny
ระดับที่ 6 ใช้ 50,000 Zeny
ระดับที่ 7 ใช้ 50,000 Zeny
เพิ่มการจัดอันดับ เก็บคะแนนผู้เล่น ผู้เล่นที่คะแนนสูงสุดจะได้รับของรางวัลต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 : Ticket armor การันตี +8 และ 1,000 CC
รางวัลที่ 2 : Ticket armor การันตี +7 และ 500 CC
รางวัลที่ 3 : 500 CC
Jackpot Pyramid
ระดับที่ 1
Kafra Card x1 ea
Life Insurance x1 ea
Megaphone x1 ea
Dungeon Teleport x1 ea
Dead Branch x1 ea
Elunium x1 ea
Oridecon x1 ea
ระดับที่ 2
Bubble Gum x1 ea
Battle Manual x1 ea
Name Color(Remove) x1 ea
Old Purple Box x1 ea
Abrasive 5 Box x1 ea
Token of Siegfried x1 ea
ระดับที่ 3
Boots [1] x1 ea
Muffler [1] x1 ea
Buckler [1] x1 ea
Guard [1] x1 ea
Change Name Card x1 ea
ระดับที่ 4
Manteau [1] x1 ea
Mirror Shield [1] x1 ea
Scuba Mask x1 ea
Old Card Album x1 ea
ระดับที่ 5
Full Plate [1] x1 ea
Saber [3] x1 ea
Halter Lead Box x1 ea
ระดับที่ 6
Spiked Scarf x1 ea
Cyclop's Eye x1 ea
ระดับที่ 7
Costume Happiness Wings x1 ea

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
ร้านค้า Flash Sale
ไอเท็ม ราคา จำนวนจำกัด
Package +7 Box (เมื่อกดใช้จะได้รับ Ticket Weapon Lv3/4 100% +7 และ Ticket Equiqment 100% +7)
15,000,000 Zeny 20 ea
Yellow Gemstone Box (200ea)
120,000 Zeny 500 ea
Red Gemstone Box (200ea)
120,000 Zeny 500 ea
Bubble Gum (100%)
90,000 Zeny 500 ea

กิจกรรม Craft Event (เวลา 19.30น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.30 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,167)
ร้านค้า Craft Event
ไอเท็ม ไอเท็มที่ต้องการ โอกาสสำเร็จ จำนวนจำกัด
Bubble Gum (150%)
Bubble Gum 100%
Bubble Gum 50%(12210)
50,000 Zeny
90% 300 ea
Bubble Gum Card (100%)
Bubble Gum 50% x2 ea
50,000 Zeny
90% 300 ea
Lover Recovery Bubble Gum x2 ea
Violet Crystal
350,000 Zeny
100% 150 ea

กิจกรรม Refresh Options Save Cost (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
Armor (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea, Gold Ore x1 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 500,000 Zeny
Armor (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea, Gold Ore x1 ea, 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 1,000,000 Zeny
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x20 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x30 ea, 200,000 Zeny
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
ครั้งที่ 1 : Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea, Violet Crystal x1 ea, 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny
ครั้งที่ 3 : Elunium x50 ea, 250,000 Zeny