กิจกรรม Mid Week ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565

กิจกรรม Gachapon (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Refresh Equipment System (เวลา 19.00น. - 23.59น.)
กิจกรรม Increase Option Costume & Equipment (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรม Gachapon (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ NPC Gachapon พิกัด (morocc,195,44)
ใช้ 150,000 Zeny ในการเล่น 1 ครั้ง
เมื่อเริ่มเล่นมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มต่อไปนี้
Gachapon NPC
Union of Tribe x30 ea
HP Plus Potion Box x1 ea
SP Plus Potion Box x1 ea
Lucky Booster Potion Box x2 ea
Smash Booster Potion Box x2 ea
Siege White Potion Box(300) x2 ea
Siege Blue Potion Box(100) x3 ea
Battle Manual(100%) x2 ea
Party Mixed Juice Tonic x4 ea
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x1 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Refresh Option Box x1 ea
Gym Pass x2 ea
Figure Random Capsule x1 ea
Bubble Gum Card(50%) x1 ea
Violet Crystal x2 ea
Percent Ticket x2 ea
Breaking Protect x2 ea
Gold Ore x2 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Pink Pajamas Hat [1] x2 ea
Neko Mimi Kafra [1] x2 ea
Bombring Capsule x2 ea
Lover Bubble Gum Recovery Box x1 ea
Bubble Gum In Mouth x2 ea

กิจกรรม Jackpot Spin (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,159,144)
รูปแบบที่ 1 : ใช้เงินจำนวน 250,000 Zeny ในการสุ่ม และแบ่ง 25,000 Zeny เข้า Pool Reward
รูปแบบที่ 2 : ใช้ Cash Coin จำนวน 50 ea ในการสุ่ม และแบ่ง Cash Coin 5 ea เข้า Pool Reward
ทุก ๆ การสุ่ม 30 ครั้งจะได้รับไอเท็มพิเศษดังนี้
ของรางวัลพิเศษ Jackpot Spin
Feather Of Seraphim จำกัด 5 ea
Abysmal Knight Card จำกัด 5 ea
Costume Stone Garment I (DROP +7%) จำกัด 5 ea
Costume Stone Middle I (ATK BOSS +2%)
Costume Stone Middle I (HEAL +3%)
Costume Stone Middle I (HP +2%)
Costume Stone Lower I (MATK +1%)
Costume Stone Upper I (ASPD +2%)
Costume Stone Upper I (CAST -1%)
Costume Stone Middle I (MSP +30)
รางวัล Pool Reward 10% - 90%
ของราง Jackpot Spin
WoE White Potion Box(500) x1 ea
WoE Blue Potion Box(500) x1 ea
Union of Tribe x30 ea
Big Defense Potion Box x1 ea
Big Magic Defense Potion Box x1 ea
Dead Branch x5 ea
Abrasive 5 Box x2 ea
ยาสเตตัส Str x10 ea
ยาสเตตัส Vit x10 ea
ยาสเตตัส Dex x10 ea
Acid Bottle Box x2 ea
Glistening Box x2 ea
Red Gemstone Box(200) x1 ea
Yellow Gemstone Box(200) x1 ea
Old Card Album x1 ea
Universal Catalog Gold x2 ea
Weapon Option Box x1 ea
Ayothaya King's Hat x1 ea
Large Hisbiscus x1 ea
Stretched Nose x1 ea
Blue Pajamas Hat x1 ea
Snake Head x1 ea
Blush of Groom x1 ea

กิจกรรม Flash Sale (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

กิจกรรมเริ่มเวลา 19.00 น.
NPC จะปรากฏขึ้นมาที่พิกัด (morocc,139,159)
รายการ ราคา จำนวน
Yellow Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
999 ชิ้น
Red Gemstone Box(200)
ราคา 120,000 Zeny
999 ชิ้น
Bubble Gum(100%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น
Bubble Gum Card(50%)
ราคา 100,000 Zeny
500 ชิ้น
Bombring Capsule
ราคา 3,000,000 Zeny
20 ชิ้น

NPC Buff Shop (Exchange WOE Potion)

ผู้เล่นสามารถนำ Seige White Potion และ Seige Blue Potion มาแลกกับ WoE Potion ได้ที่ NPC Healer
Seige White Potion x1 ea แลกรับ WoE White Potion x3 ea
Seige Blue Potion x1 ea แลกรับ WoE Blue Potion x2 ea

กิจกรรม Save Cost Refresh Option (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

Armor (+5 ถึง +6)
Refresh Ticket(Armor+5+6) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Armor (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Armor+7+8) x1 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 1,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 500,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 700,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Armor (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Armor+9+10) x2 ea
Gold Ore x1 ea
ครั้งที่ 1 2,000,000 Zeny
ครั้งที่ 2 1,000,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 1,500,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Weapon Level 1-2 (+7 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon1-2) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 300,000 Zeny
ครั้งที่ 2 150,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 200,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Weapon Level 3-4 (+7 ถึง +8)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
Weapon Level 3-4 (+9 ถึง +10)
Refresh Ticket(Weapon3-4) x2 ea
Violet Crystal x1 ea
ครั้งที่ 1 500,000 Zeny
ครั้งที่ 2 250,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)
ครั้งที่ 3 300,000 Zeny (ใช้เฉพาะ Zeny ไม่ต้องใช้วัตถุดิบ)

กิจกรรม Increase Option Costume & Equipment (เวลา 19.00น. - 23.59น.)

ผู้เล่นสามารถใช้ Violet Crystal เพิ่มโอกาสสำเร็จ 5%
ผู้เล่นสามารถใช้ Gold Ore เพิ่มโอกาสสำเร็จ 15%