โปรโมชั่นเติมเงินวันที่ (11 กันยายน 2565 ~ 13 กันยายน 2565)

เมื่อเติมเงินครบ 1,000 บาท จะได้รับ Donate Box(V3) x1 ea
และเมื่อเติมเงินครบทุก ๆ 10,000 บาท จะได้รับ Promotion Box(V1) x2 ea
พิเศษ! ได้รับ Cash Bonus เพิ่มขึ้น 20%

ของรางวัล Donate Box(V3)

Cash Box(1-150) x1 ea
Dungeon Teleport Box x2 ea
Refresh Ticker(Weapon1-2) x1 ea
Refresh Ticker(Weapon3-4) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+5+6) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+7+8) x1 ea
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
Gold Ore x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
Robo Eyes x1 ea

ของรางวัล Promotion Box(V1)

Gym Menbership x1 ea
Cash Box(1-150) x1 ea
Violet Crystal x1 ea
Gold Ore x1 ea
Enriched Elunium x1 ea
Enriched Oridecon x1 ea
โอกาสได้รับ Rare Item 20%
Sigrun's Wings x1 ea
คุณสมบัติ
[ Swordman, Merchant, Thief Class ]
ASPD +1
[ Mage, Acolyte Class ]
MATK +5, Heal แรงขึ้น 2%
[ Archer Class ]
โจมตีระยะไกลแรงขึ้น +2%
[ Novice Class ]
MHP +120, MSP +60
Chicken Hat x1 ea
คุณสมบัติ
ASPD +5%
เมื่อโจมตีมีโอกาสใช้สกิล Crazy Upper Lv.1
Costume Gold Baphomet Horn x1 ea
คุณสมบัติ
DROP/EXP +10% น้ำหนักเพิ่มขึ้น +200 มีโอากาสเล็กน้อยได้รับ 'Old Blue Box' เมื่อกำจัดมอนส์เตอร์