กิจกรรม Refine Event (กิจกรรมตีบวก)

นำไอเท็ม Armor และ Weapon ที่ไม่ได้ใช้มาแลกเป็นคะแนน เพื่อแลกไอเท็มกิจกรรม

ประเภท Armor

รหัสไอเท็ม ไอเท็ม คะแนน
ItemID#2404
Shoes [1]
50,000 คะแนน
ItemID#2405
Boots [1]
150,000 คะแนน
ItemID#2101
Guard [1]
300,000 คะแนน
ItemID#2103
Buckler [1]
150,000 คะแนน
ItemID#2105
Shield [1]
125,000 คะแนน
ItemID#2503
Muffler [1]
150,000 คะแนน
ItemID#2320
Formal Suit [1]
100,000 คะแนน
ItemID#2321
Silk Robe [1]
100,000 คะแนน
ItemID#2330
Tights [1]
100,000 คะแนน

ประเภท Weapon

รหัสไอเท็ม ไอเท็ม คะแนน
ItemID#1107
Blade [4]
50,000 คะแนน
ItemID#1704
Composite Bow [4]
100,000 คะแนน
ItemID#1713
Arbalest [2]
250,000 คะแนน
ItemID#1818
Magma Fist [3]
75,000 คะแนน
ItemID#1250
Jur [3]
120,000 คะแนน
ItemID#1219
Gladius [3]
350,000 คะแนน
ItemID#1216
Stiletto [3]
20,000 คะแนน
ItemID#1802
Waghnak [4]
75,000 คะแนน

Refine Challenge Shop

ไอเท็ม ราคา
Refine Event Armor(V1)
150,000 คะแนน
Refine Event Weapon(V1)
150,000 คะแนน

Refine Challenge Exchange Armor

ไอเท็ม ของรางวัล จำนวนจำกัด
+5 Refine Event Armor(V1)
Bubble Gum(100%) x3 ea
ไม่จำกัด
+5 Refine Event Armor(V1)
Love Bubble Gum Recovery Box x1 ea
10 ชิ้น/วัน
+6 Refine Event Armor(V1)
Gold Ore x2 ea
10 ชิ้น/วัน
+6 Refine Event Armor(V1)
Violet Crystal x4 ea
10 ชิ้น/วัน
+7 Refine Event Armor(V1)
Refresh Ticker(Armor+9+10) x1 ea
10 ชิ้น/วัน
+7 Refine Event Armor(V1)
Enriched Elunium x2 ea
30 ชิ้น
+7 Refine Event Armor(V1)
Armor Stone II (DROP +5%)
10 ชิ้น
+8 Refine Event Armor(V1)
Feather Of Seraphim (ASPD +1% ส่วนปาก)
3 ชิ้น

Refine Challenge Exchange Weapon

ไอเท็ม ของรางวัล จำนวนจำกัด
+5 Refine Event Weapon(V1)
Bubble Gum(100%) x3 ea
ไม่จำกัด
+5 Refine Event Weapon(V1)
Love Bubble Gum Recovery Box x1 ea
10 ชิ้น/วัน
+6 Refine Event Weapon(V1)
Enriched Oridecon x2 ea
30 ชิ้น
+6 Refine Event Weapon(V1)
Violet Crystal x4 ea
10 ชิ้น/วัน
+6 Refine Event Weapon(V1)
Refresh Option Box x2 ea
20 ชิ้น/วัน
+7 Refine Event Weapon(V1)
Garment Stone II (DROP +5%) x1 ea
10 ชิ้น
+8 Refine Event Weapon(V1)
Archer Card Set Box x1 ea
5 ชิ้น
+8 Refine Event Weapon(V1)
Thief Card Set Box x1 ea
5 ชิ้น