กิจกรรมขยะแลกแต้ม Rubbish Zeny

ผู้เล่นสามารถนำขยะที่กำหนดมาแลกเป็น Rubbish Point ได้ที่ NPC
สามารถนำ Rubbish Point มาแลกไอเท็มได้

Rubbish Point Shop

ไอเท็ม รายละเอียด ราคา จำนวนจำกัด
Diamond
อัตราความสำเร็จในการตีบวกเพิ่มขึ้น 5% ระยะเวลา 1 นาที
650,000 RP
ไม่จำกัด
Rubbish Coin
กดใช้ได้รับ 50,000P ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
50,000 RP
ไม่จำกัด
Lover Bubble Gum Recovery
ATK +5, ความเร็วในการฟื้นฟู SP +50%
250,000 RP
10 ชิ้น/วัน

Rubbish Point Exchange

รหัสไอเท็ม ไอเท็ม ราคารับซื้อ
ItemID#1061
Witched Starsand
300 RP
ItemID#1095
Needle of Alarm
340 RP
ItemID#509
White Herb
75 RP
ItemID#7003
Anolian Skin
600 RP
ItemID#944
Horseshoe
370 RP
ItemID#1038
Little Evil Horn
327 RP
ItemID#1060
Golden Hair
266 RP
ItemID#7054
Brigan
465 RP
ItemID#1098
Manacles
410 RP
ItemID#930
Rotten Bandage
220 RP
ItemID#1099
Worn-out Prison Uniform
421 RP
ItemID#7004
Mud Lump
543 RP
ItemID#922
Orc's Fang
136 RP
ItemID#1043
Orc Claw
105 RP
ItemID#941
Nose Ring
352 RP
ItemID#967
Turtle Shell
421 RP
ItemID#7069
Destroyed Armor
646 RP
ItemID#7068
Burnt Tree
447 RP
ItemID#956
Gill
212 RP
ItemID#951
Fin
255 RP
ItemID#963
Sharp Scale
155 RP
ItemID#1048
Horrendous Hair
500 RP
ItemID#7065
Sea-Otter Fur
125 RP
ItemID#952
Cactus Needle
50 RP
ItemID#1055
Earthworm Peeling
190 RP
ItemID#1056
Grit
125 RP
ItemID#1034
Blue Hair
212 RP
ItemID#1042
Bug Leg
266 RP
ItemID#7064
Wing of Dragonfly
322 RP
ItemID#7110
Broken Sword
364 RP
ItemID#954
Shining Scale
288 RP
ItemID#1217
Stiletto [3]
12090 RP
ItemID#950
Heart of Mermaid
163 RP
ItemID#7001
Mould Powder
288 RP
ItemID#1044
Zenorc's Fang
163 RP
ItemID#1059
Fabric
189 RP
ItemID#943
Solid Shell
277 RP
ItemID#7096
Lava
686 RP
ItemID#7097
Burning Heart
572 RP
ItemID#969
Gold
128000 RP
ItemID#1020
Black Hair
185 RP
ItemID#1031
Mantis Scythe
125 RP