Newworld Tournament #SS2

ลุยต่อเนื่องกับสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุด Newworld-Ro กิลเยอะ เล่นสนุก กิลวอสุดมันส์
พบกับการเก็บคะแนนที่ไม่จำเจด้วยการ Fix คะแนน และ Random คะแนน
ทำให้ไม่สามารถการันตี รางวัลใหญ่ ที่แน่นอนได้ การเก็บคะแนนที่ผู้เล่นในเซิฟต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
สามารถร่วมสนุกไปกับพวกเราได้ใน Season ที่ 2 กับการแจกเงินรางวัลมากกว่า 400,000 บาท

Special Castle สำหรับ Tournament Season 2

หมายเหตุ
บ้านวิ่งสามารถเข้าได้ทุกกิล พิเศษกิล Teaser และ Destroy หากได้บ้านวิ่ง จะได้สมทบพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท(รวม2,500บาท) แต่ถ้าหากได้บ้านปกติอยู่แล้ว จะไม่ได้สมทบพิเศษ
ตารางคะแนน และ เงินรางวัล อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยทีมงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Support WOE Potions / Week
1.WOE White Potion จำนวน 30,000 ขวด
2.WOE Blue Potion จำนวน 20,000 ขวด
ติดต่อรับได้ที่ Facebook Fanpage

กิลที่ร่วมวอหากไม่ได้บ้านได้รับเงินสนับสนุนนอนวัด ดังนี้

สมทบกิลนอนวัด 1,000 บาท ต่อวอ

กติกาการเก็บคะแนน Tournament

เก็บคะแนนจากบ้านที่กำหนดคะแนนเอาไว้ซึ่งจะมี คะแนนแตกต่างกันในแต่ละหลัง
สามารถตีบ้านได้สูงสุด 1 หลัง
หากกิลด์ใดครองปราสาทเกิน 1 หลัง จะได้รับเงินรางวัลหลังที่คะแนนเยอะสุด ส่วนอีกหลัง แต้มจะเข้าบ้านวิ่งในวอถัดไป และเงินจะทบให้วอถัดไปเช่นกัน
การ RANDOM คะแนน จะอ้างอิงคะแนนจากกิลวอ วันที่ FIX เงินรางวัล
การ RANDOM จะสุ่มแค่เพียง "คะแนนบ้าน" เท่านั้น
การ RANDOM คะแนนทุกครั้ง จะทำการสุ่มหลังจบกิลวอทันที ในเพจ : Facebook Fanpage
กิลหลักและกิลสาขาสามารถกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันได้ (แต่ห้ามตีหินหรือสลับหินเด็ดขาดหากตีบ้านจะไม้ได้รับคะแนนและเงินวอในวันนั้นๆ)
การสลับบ้านไม่ว่าจะรูปแบบใดก็แล้วแต่ เช่น พันธมิตร A,B เจ้าของธงคือ A ถ้าธงถัดไปเป็น B จะเป็นการผิดกฎต้องย้ายบ้านทันที
การกันบ้าน ชั้น1-3 ไม่มีกฎใดๆ ทั้งสิ้น แต่ชั้น4 จะสามารถกันได้แค่กิลหลักและกิลสาขา เท่านั้น (ห้ามมีกิลพันธในชั้น4)
กำหนดการป้องกันบ้าน 1 หลัง สามารถป้องกันได้เพียง 2 กิล(พันธมิตร) เท่านั้น (ไม่นับรวมกิลสาขา(กิล2))
กิลด์ที่จะได้รับคะแนนและเงินรางวัลในช่วง Tournament ต้องมีจำนวนผู้เล่นออนมากกว่า 20 คน !!
จะต้องเริ่มกิลด์วอร์ก่อนเวลา 21.00 น. และกิลด์วอร์เต็มเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น
หากไม่เข้าใจกติกาที่ชัดเจนสามารถสอบถามที่เพจ Facebook Fanpage ของเซิฟเวอร์
การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดทั้งหมด
ปล.กติกาการแข่งขันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของทีมงาน ตามความเหมาะสม

กฏ และ เงื่อนไขการแข่งขัน

ห้ามมิให้ทำการปิดรูปกิลด์ในระหว่างกิลด์วอร์ หรือกรณีหากสลับรูปกิลด์มีเหตุทำให้รูปกิลด์หายจะถือว่าปิดรูปกิลด์เช่นกัน หากพบเห็นมีผลหักลบเงินกิลด์ 2000B (หักจาก เงินจบSeason)
ห้ามมิให้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นทุกชนิดที่ Bypass เข้าสู่เซิฟเวอร์ หากหลักฐานชัดเจนมีโทษแบนไอดีถาวร หรือแบนไอพีถาวร
ห้ามมิให้แก้ไขดาต้า หรือโปรแกรมช่วยเล่น DATA ใหญ่ Item ใหญ่ , แก้ไขตัด Emotion หรือลักษณะที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทุกกรณีหากพบเห็นหลักฐานมีโทษแบนไอดีถาวร หรือแบนไอพีถาวร
ห้ามมิให้มีการตั้งชื่อตัวละคร ในการเข้าแข่งขันที่คล้ายกัน หรือเหมือนกันที่ทำให้เกิดความสับสนในการแข่ง หากมีการภาพหลักฐานมาร้องเรียน จะทำการปรับฟาวด์ในแมทซ์นั้นๆทันที

เงินรางวัล Tournament #SS2

อันดับที่ 1 : 45,000 บาท
อันดับที่ 2 : 30,000 บาท
อันดับที่ 3 : 20,000 บาท
อันดับที่ 4 : 15,000 บาท
อันดับที่ 5 : 10,000 บาท

ตารางคะแนน Newwolrd Tournament #SS2

อันดับ กิลด์ คะแนน
1 พ้องเพื่อน. 5.5
2 ShockGuild` 5.0
3 TEASER. 4.9
4 Blacklist 4.7
5 Tokyo 4.2
6 IX. 0.8

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War1

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 IX. 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) - 7500 พ้องเพื่อน. 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.3) 6000 Tokyo 30
Rothenburg aldeg_cas05 (นากาขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.7) 5000 ShockGuild` 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (1.0) 3500 พ้องเพื่อน. 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.4) 3000 TEASER. 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.6) 3500 Blacklist 30
เนื่องจาก พ้องเพื่อน. ครอบครอง 2 ปราสาท จึงได้รับรางวัลของปราสาทที่มีคะแนนสูงสุดไปแทน

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War2

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 Tokyo 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.7) 3000 TEASER. 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) - 7500 IX. 30
Rothenburg aldeg_cas05 (นากาขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (1.0) 6000 ShockGuild` 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.3) 5000 Tokyo 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.5) 3500 Blacklist 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.6) 3500 พ้องเพื่อน. 30

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War3

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 Blacklist 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.4) 3500 Blacklist 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.9) 3000 TEASER. 30
Rothenburg aldeg_cas05 (นากาขวาล่าง) - 7500 IX. 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.8) 6000 ShockGuild` 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.5) 5000 Tokyo 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.3) 3500 พ้องเพื่อน. 30

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War4

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 พ้องเพื่อน. 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.3) 5000 ShockGuild` 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.4) 3500 Blacklist 30
Rothenburg aldeg_cas05 (นากาขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.9) 3000 TEASER. 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) - 7500 IX. 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.5) 6000 Tokyo 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.3 - 1 คะแนน (0.6) 3500 พ้องเพื่อน. 30

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War5

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 - 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) - 8500 IX. 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) 0.4 6500 TEASER. 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) 0.8 5500 Tokyo 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) 1.0 4000 พ้องเพื่อน. 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.5 - 1.2 คะแนน 4000 ShockGuild` 30
หมายเหตุ : กิลด์ พ้องเพื่อน ผิดกฎกติกาทีมงานตัดสินเป็นการพันธใจ ตัดเงินรางวัลและคะแนนบ้านที่ยึดได้
บ้าน Nuernberg 0.4 คะแนน ให้ทั้ง BL และ TS เนื่องจากบ้านมีปัญหาและได้รับแจ้งก่อนจบวอ

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War6

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) (1.0 คะแนน Mersetdeitz 17/11/65) 1500 พ้องเพื่อน. 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) 1.0 4000 Tokyo 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) - 8500 IX. 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) 0.4 6500 Blacklist 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) 0.8 5500 TEASER. 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.5 - 1.2 คะแนน 4000 ShockGuild` 30

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War7

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 พ้องเพื่อน. 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) 0.8 5500 IX. 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) 1.0 4000 พ้องเพื่อน. 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) - 8500 Tokyo 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) 0.4 6500 TEASER. 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.5 - 1.2 คะแนน (0.9) 4000 Blacklist 30

Guildwar Tournament Season2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 20.30น ถึง 22.00น.) #SS2 War8

ปราสาท ตำแน่ง คะแนน เงินรางวัล กิลด์ที่ครอบครอง จำนวนสมาชิก
Scarlet Palace [ZONE] payg_cas02 (ย่อนขวาล่าง) - - - 30
Yesnelph [ZONE] gefg_cas03 (กิฟซ้ายบน) - - - 30
Neuschwanstein aldeg_cas01 (นากาซ้ายล่าง) - 1500 IX. 30
Hohenschwangau aldeg_cas02 (นากาซ้ายบน) 0.4 6500 TEASER. 30
Nuernberg aldeg_cas03 (นากากลางล่าง) 0.8 5500 Tokyo 30
Bergel gefg_cas04 (กิฟกลางบน) 1.0 4000 พ้องเพื่อน. 30
Mersetdeitz gefg_cas05 (กิฟขวาล่าง) - 8500 - 30
Sacred Altar payg_cas04 (ย่อนซ้ายล่าง) สุ่ม 0.5 - 1.2 คะแนน (1.1) 4000 Blacklist 30