Server Update ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565

โปรโมชั่นเติมเงินประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2565
อัพเดทไอเท็ม Costume Egg(V8)
เพิ่มระบบ Item Lock WOE
สามารถใช้ Percent Ticket เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จออฟชั่นคอสตูมและไอเท็มสวมใส่
กิจกรรม Secret Boss Event
อัพเดทกิจกรรม Gachapon
อัพเดทกิจกรรม Refine Event
อัพเดทไอเท็ม Knight Card Set
อัพเดทมอนส์เตอร์แผนที่ Ice Dungeon
อัพเดทกิจกรรม Rubbish Zeny
เพิ่มระบบ Enchant Costume

Nerf Monster

ลูกน้องวัวแดง ไม่ดรอปไอเท็มอีกต่อไป

โปรโมชั่นเติมเงินประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

เมื่อเติมเงินครบ 1,000 บาท จะได้รับ Promotion Box จำนวน 1 กล่อง
เมื่อสะสมครบ 5,000 บาท จะได้รับ Costume Guardian Angel Wing (DROP/EXP 12% น้ำหนัก +300 ป้องกันธาตุ 1%)
เมื่อกดใช้ Promotion Box จะมีโอกาสได้รับไอเท็มต่อไปนี้

Promotion Box

Costume Shadow Pendent (DROP/EXP +3%)
Costume Shadow Earring (DROP/EXP +3%)
Lukcy Diamond
Enriched Elunium
Enriched Oridecon
Breaking Protect
Blacksmith Blessing
Bubble Gum (150%) x2 ea
Battle Manual (200%) x2 ea
Bubble Gum Card(100%) x2 ea

อัพเดทไอเท็ม Costume Egg(V8)

สามารถซื้อไอเท็ม Costume Egg(V8) ได้ที่ NPC Usable Shop พิกัด (morocc,133,79)
เมื่อกดใช้มีโอกาสได้รับไอเท็มต่อไปนี้

Costume Egg(V8)

Costume Drooping Neko CRU
Costume Eru Rava Hat
Costume Aviator Hat
Costume Singing Bird
Costume Dumpling Hat
Costume Wanderer Sakkat
Costume Tamtam Hat
Costume Yukaya Cute
Costume Blazskulldra Helm YLW
Costume Crow Tengu Mask
Costume Slayer Scarf
Costume L RibbonMuff Redk
Costume Warm Cat Muffler
Costume Ifrit's Ear
Costume Winkle Girl Cat

เพิ่มระบบ Item Lock WOE

เงื่อนไขการล็อค : ไอเท็มที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างนึงตามด้านล่าง
หมายเหตุ : ล็อคเป็นระยะเวลา 5 วัน นับตั้งแต่เหยียบแผนที่กิลด์วอร์ในช่วงเวลาวอร์ ครั้งแรกของไอเท็มนั้นๆ โดยถ้าไอเท็มนั้นหมดระยะเวลา 5 วัน จะสามารถแลกเปลี่ยนได้อีกครั้ง แต่ถ้าเหยียบแผนที่กิลด์วอร์ในช่วงเวลาวอร์อีกครั้ง จะเริ่มนับเวลาใหม่อีกครั้ง เป็นระยะเวลา 5 วัน
Item Name Refine
Shoes [1] +8 ขึ้นไป
Boots [1] +8 ขึ้นไป
Shield [1] +8 ขึ้นไป
Buckler [1] +8 ขึ้นไป
Mirror Shield [1] +7 ขึ้นไป
Guard [1] +8 ขึ้นไป
Silk Robe [1] +8 ขึ้นไป
Chain Mail [1] +8 ขึ้นไป
Full Plate [1] +7 ขึ้นไป
Muffler [1] +8 ขึ้นไป
Manteau [1] +7 ขึ้นไป
Alice Doll [1] +4 ขึ้นไป
Pink Pajamas Hat [1] +4 ขึ้นไป
Blue Pajamas Hat [1] +4 ขึ้นไป
Flying Evil Wing [1] +4 ขึ้นไป
Sorin Doll [1] +4 ขึ้นไป
Red Robo Eye -
Baron's Evil Eye -
Item Name Refine
Main Gauche [4] +9 ขึ้นไป
Knife [4] +9 ขึ้นไป
Cutter [4] +9 ขึ้นไป
Gladius [3] +7 ขึ้นไป
Blade [4] +9 ขึ้นไป
Saber [3] +7 ขึ้นไป
Haedonggum [2] +7 ขึ้นไป
Doom Slayer [1] -
Waghnak [4] +7 ขึ้นไป
Magma Fist [3] +7 ขึ้นไป
Option Name Detail
RDMOPT_RACE_TOLERACE_HUMAN ต้านทาน Demihuman
RDMOPT_RACE_DAMAGE_HUMAN โจมตีกายภาพ Demihuman
RDMOPT_DEC_SPELL_CAST_TIME ลดเวลาร่าย variable
RDMOPT_VAR_MAXHPAMOUNT MaxHP
RDMOPT_VAR_MAXSPAMOUNT MaxSP
RDMOPT_VAR_MAXHPPERCENT MaxHP %
RDMOPT_VAR_MAXSPPERCENT MaxSP %
RDMOPT_CLASS_DAMAGE_BOSS_TARGET โจมตีกายภาพมอนสเตอร์ประเภท Boss
RDMOPT_VAR_PLUSASPDPERCENT ความเร็วโจมตี (ลดดีเลย์)
RDMOPT_VAR_ATKRATE ATK %
RDMOPT_VAR_MAGICATKPERCENT MATK %
RDMOPT_HEAL_VALUE เพิ่ม Healing skills

กิจกรรม Secret Boss Event

ช่วงเวลากิจกรรม : วันจันทร์ และวันพฤหัส เวลา 22:20 - 23:30 น.
22:20 - เปิดวาปสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม (gef_dun02,215,67)
22:30 - บอสโลกปรากฎตัว
23:30 - ปิดวาปเข้าร่วมกิจกรรม และเตะผู้เล่นออกจากแผนที่ทั้งหมด
บอสจะดรอปไอเท็มต่อไปนี้ (เด้งเข้าตัวสำหรับผู้ที่ทำ Last Hit)
Miracle Stone (โอกาส 50%)
MVP Box (โอกาส 100%)

MVP Box

Crown
Spiky Band
Grand Circlet
Corsair
Majestic Goat
Tiara
Coronet
Boy Cap
Golden Gear
Sphinx Hat
Angel Wing
Jewel Crown
Gift Voucher 5000 Bath
Monster on Field
Pensioner Mob-ID#1431 จำนวน 50 ตัว
ดรอปไอเท็ม Miracale Stone 0.02%
หมายเหตุ : แผนที่เป็น Free PK ผู้เล่นที่เลเวลตั้งแต่ 51 ขึ้นไป สามารถโจมตีกันได้ทันที และแผนที่ไม่สามารถเทเลพอร์ทได้

อัพเดทกิจกรรม Gachapon

เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ NPC Gachapon พิกัด (morocc,205,54)
ใช้ 25 Cash Coin ในการเล่น 1 ครั้ง
เมื่อเริ่มเล่นมีโอกาสสุ่มได้ไอเท็มต่อไปนี้

Gachapon Reward

Siege White Potion Box(500)
Siege Blue Potion Box(100)
Dungeon Teleport Box x2 ea
Abrasive 5 Box x2 ea
HP Plus Potion Box x2 ea
SP Plus Potion Box x2 ea
Power Booster Potion Box
Speed Booster Potion Box
Lucky Booster Potion Box
Smash Booster Potion Box
Food Status Box
Universal Catalog Gold x2 ea
Party Mixed Juice Tonic x2 ea
Old Card Album
Bubble Gum Card(100%)
Bubble Gum(150%)
Battle Manual(200%)
Figure Random Capsule
Diamond
Breaking Protect
Spiked Scarf
Pink Pajamas Hat
Captain's Hat
Accessory Stone Box I

อัพเดทกิจกรรม Refine Event

ไอเท็ม Refine Event Weapon(V2) และ Refine Event Armor(V2) จะใช้ได้จนถึงปรับปรุง MA ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2565
ไอเท็ม ของรางวัล จำนวน
+5 Refine Event Weapon(V2)
Diamond
10 ea/วัน
+5 Refine Event Weapon(V2)
Bubble Gum(150%) x3 ea
5 ea/วัน
+6 Refine Event Weapon(V2)
Enriched Oridecon
30 ea
+6 Refine Event Weapon(V2)
Accessory Box
5 ea/วัน
+7 Refine Event Weapon(V2)
Shield Stone Aspd2% II(BAN PVP GVG)
5 ea
+7 Refine Event Weapon(V2)
Ticket Weapon Lv3/4 100% +7
10 ea
+8 Refine Event Weapon(V2)
Ticket Weapon Lv3/4 100% +8
3 ea
+8 Refine Event Weapon(V2)
Accessory Stone I (Critical DAMAGE +5%)
5 ea
ไอเท็ม ของรางวัล จำนวน
+5 Refine Event Armor(V2)
Diamond
10 ea/วัน
+5 Refine Event Armor(V2)
Bubble Gum(150%) x3 ea
5 ea/วัน
+6 Refine Event Armor(V2)
Enriched Elunium
30 ea
+6 Refine Event Armor(V2)
Accessory Box
5 ea/วัน
+7 Refine Event Armor(V2)
Shield Stone Aspd2% II(BAN PVP GVG)
5 ea
+7 Refine Event Armor(V2)
Ticket Equiqment 100% +7
10 ea
+8 Refine Event Armor(V2)
Ticket Equiqment 100% +8
3 ea
+8 Refine Event Armor(V2)
Accessory Stone I (Critical DAMAGE +5%)
5 ea

อัพเดทไอเท็ม Knight Card Set

การ์ดเซ็ต Knight Class ประกอบไปด้วย
Permeter Card
Egnigem Cenia Card
Waste Stove Card
Firelock Soldier Card
Heater Card
เมื่อสวมใส่พร้อมกันจะได้คุณสมบัติต่อไปนี้
STR +8, DEX +5
MAXHP +20%, ASPD +1
PIERCE +15%
หากใส่คู่กับ 'Ability Swordmans' หรือ 'Ability Knight'
โจมตีทุกขนาดแรงขึ้น 20%
โจมตีมอนสเตอร์ Fish,Demon,Brute แรงขึ้น10% มีผลเฉพาะ Knight Class

อัพเดทมอนส์เตอร์แผนที่ Ice Dungeon

Monster Image Monster Name Monster Amount
Egnigem Cenia Mob-ID#1652 20 ตัว

อัพเดทกิจกรรม Rubbish Zeny

เพิ่มไอเท็มแลกคะแนนใน Rubbish Market ดังนี้
Frozen Rose แลกรับ 22,000 RZP
Glacial Heart แลกรับ 380 RZP
Ice Cubic แลกรับ 415 RZP
รีเซ็ตการแลกไอเท็ม Rubbish Exchange ดังนี้
Shadow Weapon Stone I (DROP +5%) ใช้ 3,000,000 RZP จำกัด 5 ชิ้น

เพิ่มระบบ Enchant Costume

ผู้เล่นสามารถ Enchant Costume ได้ที่ NPC พิกัด (morocc,180,160)
โอกาสสำเร็จ 50%
โดยใช้วัตถุดิบดังนี้
Violet Crystal x1 ea
Gold Ore x1 ea
1,000,000 Zeny
มีโอกาส 5% ที่ไอเท็มสวมใส่จะสูญหายเมื่ออัพเกรดล้มเหลว
สามารถใช้ Bearking Protect เพื่อป้องกันไอเท็มสูญหาย
Rate Detail
Normal ATK 1%
Normal MATK 1%
Normal DROP 1%
Normal EXP 2%
Normal SP 10
Normal HP 1%
Normal ASPD 1%
Normal ATK Boss 1%
Rare ATK 2%
Rare MATK 2%
Rare DROP 2%
Rare EXP 4%
Rare EXP 6%
Rare SP 20
Rare HP 2%
Rare ASPD 2%
Rare ATK Boss 2%
Super Rare ATK 3%
Super Rare MATK 3%
Super Rare DROP 3%
Super Rare CAST -1%
Super Rare DEF HUMAN +1%
Super Rare SP 30
Super Rare HP 3%
Super Rare ASPD 3%
Super Rare ATK Boss 3%
Super Rare Str +1
Super Rare Agi +1
Super Rare Vit +1
Super Rare Int +1
Super Rare Dex +1
Super Rare Luk +1
Legendary CAST -2%
Legendary DEF HUMAN +2%
Legendary DEF HUMAN +3%